PumaPay

PumaPay
نرخ فعلی:: 0.000198 10.61
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.000198 10.61
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.000198 10.61
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

PumaPay در روز جاری

۱۷:۳۵:۱۵
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.000198 17:35:15 - 2.06% - 10.61% - 10.61% - -
0.000194 17:29:09 - 1.55% - 8.38% - 8.38% - -
0.000197 17:20:11 - 0.51% - 10.06% - 10.06% - -
0.000198 17:05:33 - 1.54% - 10.61% - 10.61% - -
0.000195 16:35:24 - 1.03% - 8.94% - 8.94% - -
0.000197 16:19:59 - 1.02% - 10.06% - 10.06% - -
0.000199 16:11:19 - 0.51% - 11.17% - 11.17% - -
0.000198 15:49:59 - 0.51% - 10.61% - 10.61% - -
0.000199 15:28:53 - 0.51% - 11.17% - 11.17% - -
0.000198 15:23:17 - 0.51% - 10.61% - 10.61% - -
0.000199 15:05:24 - 0.50% - 11.17% - 11.17% - -
0.000200 14:29:22 - 0.50% - 11.73% - 11.73% - -
0.000199 14:20:20 - 2.58% - 11.17% - 11.17% - -
0.000194 14:11:19 - 4.12% - 8.38% - 8.38% - -
0.000202 14:05:38 - 1.98% - 12.85% - 12.85% - -
0.000206 13:49:50 - 0.49% - 15.08% - 15.08% - -
0.000207 13:35:27 - 2.42% - 15.64% - 15.64% - -
0.000212 13:29:19 - 8.72% - 18.44% - 18.44% - -
0.000195 13:20:37 - 3.08% - 8.94% - 8.94% - -
0.000201 13:11:26 - 4.15% - 12.29% - 12.29% - -
0.000193 13:05:24 - 3.21% - 7.82% - 7.82% - -
0.000187 12:49:55 - 0.54% - 4.47% - 4.47% - -
0.000186 12:34:54 - 2.69% - 3.91% - 3.91% - -
0.000191 12:29:01 - 1.60% - 6.70% - 6.70% - -
0.000188 12:23:19 - 2.13% - 5.03% - 5.03% - -
0.000192 12:11:21 - 1.59% - 7.26% - 7.26% - -
0.000189 12:05:55 - 2.72% - 5.59% - 5.59% - -
0.000184 11:50:06 - 1.10% - 2.79% - 2.79% - -
0.000182 11:34:58 - 1.11% - 1.68% - 1.68% - -
0.000180 11:28:58 - 3.33% - 0.56% - 0.56% - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی