پاور لجر

Power Ledger
نرخ فعلی:: 0.343038 0.26
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.343038 0.26
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.343038 0.26
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

پاور لجر در روز جاری

۰۱:۵۰:۱۷
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.343038 01:50:17 0.0001 0.04% 0.0009 0.26% 0.0009 0.26% 0.0439 -
0.343179 01:35:14 0.001 0.28% 0.001 0.30% 0.001 0.30% 0.0437 -
0.344148 01:28:43 0.001 0.30% 0.002 0.58% 0.002 0.58% 0.0427 -
0.343102 01:22:52 0.0012 0.36% 0.001 0.28% 0.001 0.28% 0.0438 -
0.341863 01:10:45 0.0003 0.10% 0.0003 0.08% 0.0003 0.08% 0.045 -
0.342207 01:07:53 0.0015 0.43% 0.0001 0.02% 0.0001 0.02% 0.0447 -
0.343674 00:49:34 0.0022 0.65% 0.0015 0.45% 0.0015 0.45% 0.0432 -
0.341457 00:34:49 0.0003 0.08% 0.0007 0.20% 0.0007 0.20% 0.0454 -
0.341724 00:28:46 0.0003 0.08% 0.0004 0.12% 0.0004 0.12% 0.0452 -
0.342007 00:22:56 0.0001 0.04% 0.0001 0.04% 0.0001 0.04% 0.0449 -
0.342148 00:19:52 - - - - - - 0.0447 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی