پاور لجر / Power Ledger

Power Ledger
نرخ فعلی:: 0.08026 0.55
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.08026 0.55
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.08026 0.55
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۹:۴۰:۱۷

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.08026
بالاترین قیمت روز 0.08126
پایین ترین قیمت روز 0.08012
بیشترین مقدار نوسان روز -
درصد بیشترین نوسان روز -
نرخ بازگشایی بازار 0.08108
زمان ثبت آخرین نرخ ۰۹:۴۰:۱۷
نرخ روز گذشته 0.0807
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 0.55%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.0004
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
14,550,911 ریال
سکه
15,446,322 ریال
دلار
15,229,905 ریال
یورو
15,532,572 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0082 9.3107% 1399/07/22
یک ماه 0.0088 9.9214% 1399/06/30
شش ماه 0.0194 31.7898% 1399/02/01
یک سال 0.0365 83.2420% 1398/07/28
سه سال - - -
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.08
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.08
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.08
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.08
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.08
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.09
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 0.08

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.08
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.08
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.08
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.08
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.09
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 0.09
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 0.08

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 0.07 0.07 0.07 0.07 -
حمایت 2 (S2) 0.07 0.07 0.07 0.07 -
حمایت 1 (S1) 0.07 0.08 0.07 0.08 0.07
نقطه پیوت (PP) 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
مقاومت 1 (R1) 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
مقاومت 2 (R2) 0.08 0.08 0.08 0.08 -
مقاومت 3 (R3) 0.08 0.08 0.08 0.08 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1399/07/27 0.0803 0.0802 0.0810 0.0807 2.15% 0.0017
1399/07/25 0.0804 0.0790 0.0804 0.0790 2.53% 0.002
1399/07/24 0.0856 0.0810 0.0856 0.0810 5.56% 0.0045
1399/07/23 0.0861 0.0845 0.0861 0.0855 3.51% 0.003
1399/07/22 0.0853 0.0853 0.0906 0.0885 4.12% 0.0035
1399/07/21 0.0850 0.0850 0.0850 0.0850 1.07% 0.0009
1399/07/20 0.0847 0.0833 0.0847 0.0841 3.21% 0.0027
1399/07/19 0.0869 0.0840 0.0898 0.0868 5.47% 0.0045
1399/07/18 0.0782 0.0774 0.0823 0.0823 5.78% 0.0045
1399/07/17 0.0731 0.0731 0.0778 0.0778 5.42% 0.004
1399/07/16 0.0713 0.0713 0.0738 0.0738 2.85% 0.0021
1399/07/15 0.0805 0.0759 0.0806 0.0759 6.06% 0.0046
1399/07/13 0.0787 0.0787 0.0810 0.0805 0.37% 0.0003
1399/07/12 0.0808 0.0808 0.0808 0.0808 2.54% 0.002
1399/07/11 0.0849 0.0788 0.0849 0.0788 9.14% 0.0072
1399/07/10 0.0876 0.0860 0.0876 0.0860 7.23% 0.0058
1399/07/3 0.0792 0.0792 0.0802 0.0802 2.24% 0.0018
1399/06/31 0.0820 0.0820 0.0820 0.0820 8.66% 0.0071
1399/06/30 0.0892 0.0890 0.0909 0.0891 0.67% 0.0006
1399/06/29 0.0884 0.0884 0.0897 0.0897 2.05% 0.0018
1399/06/28 0.0870 0.0870 0.0910 0.0879 1.15% 0.001
1399/06/27 0.0898 0.0857 0.0909 0.0869 7.36% 0.0064
1399/06/26 0.0907 0.0907 0.0933 0.0933 1.82% 0.0017
1399/06/25 0.0936 0.0927 0.0960 0.0950 1.60% 0.0015
1399/06/24 0.0911 0.0911 0.0956 0.0935 1.60% 0.0015
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
0.08026 09:40:17 0.0001 0.19% 0.0004 0.55%
0.08041 09:32:18 - 0.05% 0.0003 0.36%
0.08045 09:24:15 - 0.02% 0.0003 0.31%
0.08043 09:15:16 - 0.02% 0.0003 0.34%
0.08045 09:08:14 0.0001 0.11% 0.0003 0.31%
0.08036 09:00:25 - 0.04% 0.0003 0.42%
0.08039 08:44:12 0.0001 0.10% 0.0003 0.39%
0.08031 08:36:12 0.0001 0.10% 0.0004 0.49%
0.08039 08:28:13 - 0.05% 0.0003 0.39%
0.08043 08:20:15 - 0.01% 0.0003 0.34%
0.08044 08:12:11 - 0.04% 0.0003 0.32%
0.08047 08:03:13 0.0001 0.10% 0.0002 0.29%
0.08039 07:55:11 - 0.04% 0.0003 0.39%
0.08036 07:48:12 0.0001 0.12% 0.0003 0.42%
0.08046 07:40:13 0.0001 0.09% 0.0002 0.30%
0.08053 07:32:12 0.0001 0.07% 0.0002 0.21%
0.08059 07:24:10 0.0001 0.19% 0.0001 0.14%
0.08044 07:15:11 0.0001 0.10% 0.0003 0.32%
0.08036 07:08:10 - 0.04% 0.0003 0.42%
0.08033 07:00:20 - 0.04% 0.0004 0.46%
0.08036 06:52:10 - 0.02% 0.0003 0.42%
0.08034 06:44:11 - 0.05% 0.0004 0.45%
0.0803 06:35:13 - 0.02% 0.0004 0.50%
0.08028 06:28:09 0.0001 0.12% 0.0004 0.52%
0.08018 06:20:11 0.0001 0.15% 0.0005 0.65%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی