پوزیدون

Poseidon Network
نرخ فعلی:: 0.011066 32.36
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.011066 32.36

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.011066 32.36

واحد پولی : دلار

کشور : جهانی

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

پوزیدون در روز جاری

۱۴:۵۵:۵۷
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.011066 14:55:57 - 0.03% 0.0036 32.36% 0.0036 32.32% 0.0042 -
0.011069 14:48:39 0.001 8.66% 0.0036 32.32% 0.0036 32.28% 0.0042 -
0.012028 14:41:00 0.001 8.26% 0.0026 21.77% 0.0026 21.73% 0.0033 -
0.013022 14:36:30 0.001 8.11% 0.0016 12.48% 0.0016 12.44% 0.0023 -
0.012045 14:31:31 - 0.02% 0.0026 21.60% 0.0026 21.56% 0.0032 -
0.012048 14:26:00 0.001 8.74% 0.0026 21.57% 0.0026 21.53% 0.0032 -
0.011080 14:21:11 - 0.01% 0.0036 32.19% 0.0036 32.15% 0.0042 -
0.011081 14:11:23 0.0019 17.58% 0.0036 32.18% 0.0036 32.14% 0.0042 -
0.013029 14:06:37 0.001 8.04% 0.0016 12.42% 0.0016 12.38% 0.0023 -
0.012059 14:02:04 - 0.10% 0.0026 21.46% 0.0026 21.42% 0.0032 -
0.012047 13:58:59 0.001 8.09% 0.0026 21.58% 0.0026 21.54% 0.0032 -
0.013021 13:51:39 0.0019 17.58% 0.0016 12.49% 0.0016 12.45% 0.0023 -
0.011074 13:50:35 - 0.10% 0.0036 32.26% 0.0036 32.22% 0.0042 -
0.011085 13:46:36 0.001 8.76% 0.0036 32.13% 0.0036 32.09% 0.0042 -
0.012056 13:31:50 - 0.02% 0.0026 21.49% 0.0026 21.45% 0.0032 -
0.012054 13:30:01 0.001 8.78% 0.0026 21.51% 0.0026 21.47% 0.0032 -
0.011081 13:21:25 0.001 8.72% 0.0036 32.18% 0.0036 32.14% 0.0042 -
0.012047 13:11:17 0.001 8.75% 0.0026 21.58% 0.0026 21.54% 0.0032 -
0.011078 13:10:19 - 0.01% 0.0036 32.22% 0.0036 32.17% 0.0042 -
0.011077 13:02:00 0.0019 17.57% 0.0036 32.23% 0.0036 32.18% 0.0042 -
0.013023 12:55:48 0.001 8.03% 0.0016 12.47% 0.0016 12.43% 0.0023 -
0.012055 12:51:13 - 0.05% 0.0026 21.50% 0.0026 21.46% 0.0032 -
0.012049 12:45:54 0.001 8.79% 0.0026 21.56% 0.0026 21.52% 0.0032 -
0.011075 12:41:22 0.0019 17.60% 0.0036 32.25% 0.0036 32.21% 0.0042 -
0.013024 12:36:27 0.001 8.17% 0.0016 12.46% 0.0016 12.42% 0.0023 -
0.012040 12:31:32 0.001 8.26% 0.0026 21.65% 0.0026 21.61% 0.0032 -
0.013034 12:26:21 - 0.17% 0.0016 12.38% 0.0016 12.34% 0.0023 -
0.013012 12:21:19 - 0.19% 0.0016 12.57% 0.0016 12.53% 0.0023 -
0.013037 12:12:58 0.001 8.07% 0.0016 12.35% 0.0016 12.31% 0.0023 -
0.012063 12:08:34 0.001 8.91% 0.0026 21.42% 0.0026 21.38% 0.0032 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی