پاپولوس

Populous
نرخ فعلی:: 0.784638 5.73
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.784638 5.73
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.784638 5.73
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

پاپولوس در روز جاری

۱۸:۳۵:۲۶
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.784638 18:35:26 0.0038 0.48% 0.0449 5.73% 0.0335 4.27% 0.0578 0.2154
0.788404 18:29:03 0.0017 0.22% 0.0412 5.22% 0.0298 3.77% 0.054 0.2116
0.786693 18:20:21 0.0135 1.72% 0.0429 5.45% 0.0315 4% 0.0557 0.2133
0.800227 18:11:15 0.005 0.62% 0.0293 3.67% 0.0179 2.24% 0.0422 0.1998
0.795258 18:05:58 0.0058 0.73% 0.0343 4.31% 0.0229 2.88% 0.0472 0.2047
0.801078 17:50:00 0.0134 1.70% 0.0285 3.56% 0.0171 2.13% 0.0413 0.1989
0.787676 17:35:22 0.0017 0.22% 0.0419 5.32% 0.0305 3.87% 0.0547 0.2123
0.789420 17:29:28 0.0051 0.65% 0.0401 5.08% 0.0287 3.64% 0.053 0.2106
0.784309 17:20:22 0.0247 3.14% 0.0453 5.77% 0.0339 4.32% 0.0581 0.2157
0.808960 17:11:38 0.0014 0.18% 0.0206 2.55% 0.0092 1.14% 0.0335 0.191
0.807524 17:06:00 0.0184 2.28% 0.022 2.73% 0.0106 1.32% 0.0349 0.1925
0.825954 16:50:28 0.0101 1.23% 0.0036 0.44% 0.0078 0.95% 0.0165 0.174
0.815891 16:35:23 0.0011 0.14% 0.0137 1.68% 0.0023 0.28% 0.0265 0.1841
0.817002 16:28:57 0.0026 0.32% 0.0126 1.54% 0.0012 0.14% 0.0254 0.183
0.819585 16:23:15 0.0133 1.65% 0.01 1.22% 0.0014 0.17% 0.0228 0.1804
0.806261 16:11:35 0.0005 0.07% 0.0233 2.89% 0.0119 1.48% 0.0362 0.1937
0.805737 16:05:46 0.0106 1.33% 0.0238 2.96% 0.0124 1.54% 0.0367 0.1943
0.795183 15:50:24 0.0177 2.28% 0.0344 4.32% 0.023 2.89% 0.0472 0.2048
0.777465 15:35:42 0.0088 1.13% 0.0521 6.70% 0.0407 5.23% 0.065 0.2225
0.786243 15:29:01 0.0043 0.55% 0.0433 5.51% 0.0319 4.06% 0.0562 0.2138
0.790582 15:20:25 0.0256 3.23% 0.039 4.93% 0.0276 3.49% 0.0518 0.2094
0.816136 15:11:36 0.0111 1.36% 0.0134 1.64% 0.002 0.25% 0.0263 0.1839
0.827225 15:05:48 0.0126 1.55% 0.0023 0.28% 0.0091 1.11% 0.0152 0.1728
0.814586 14:50:18 0.0083 1.02% 0.015 1.84% 0.0036 0.44% 0.0278 0.1854
0.822875 14:35:30 0.0004 0.05% 0.0067 0.81% 0.0047 0.58% 0.0196 0.1771
0.823288 14:29:02 0.0088 1.07% 0.0063 0.76% 0.0051 0.63% 0.0191 0.1767
0.832090 14:19:58 0.0171 2.10% 0.0025 0.31% 0.0139 1.70% 0.0103 0.1679
0.814945 14:11:23 0.0128 1.60% 0.0146 1.79% 0.0032 0.40% 0.0275 0.1851
0.802119 14:05:56 0.0078 0.98% 0.0274 3.42% 0.016 2% 0.0403 0.1979
0.809956 13:50:08 0.0026 0.32% 0.0196 2.42% 0.0082 1.01% 0.0325 0.19
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی