پاپیلوس / Populous

Populous
نرخ فعلی:: 0.252 4.37
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.252 4.37
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.252 4.37
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۴:۰۸:۵۰

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.252
قیمت ریالی 62,748
بالاترین قیمت روز 0.263
پایین ترین قیمت روز 0.231
بیشترین مقدار نوسان روز 0.02
درصد بیشترین نوسان روز 2.86%
نرخ بازگشایی بازار 0.263
زمان ثبت آخرین نرخ ۱۴:۰۸:۵۰
نرخ روز گذشته 0.263
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 4.37%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.011
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
9,556,429 ریال
سکه
9,730,631 ریال
دلار
10,691,517 ریال
یورو
10,803,963 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0370 17.2093% 1399/09/01
یک ماه 0.0740 41.5730% 1399/08/07
شش ماه 0.0630 20% 1399/03/08
یک سال 0.2780 52.4528% 1398/09/07
سه سال - - -
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.23
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.21
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.19
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.19
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.19
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.24
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 0.25

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.23
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.20
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.19
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.18
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.19
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 0.25
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 0.28

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 0.20 0.21 0.21 0.21 -
حمایت 2 (S2) 0.21 0.22 0.21 0.22 -
حمایت 1 (S1) 0.23 0.23 0.21 0.24 0.22
نقطه پیوت (PP) 0.24 0.24 0.24 0.25 0.24
مقاومت 1 (R1) 0.26 0.26 0.28 0.27 0.25
مقاومت 2 (R2) 0.28 0.26 0.28 0.28 -
مقاومت 3 (R3) 0.29 0.28 0.29 0.31 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1399/09/7 0.2480 0.22 0.2490 0.2450 0.82% 0.002
1399/09/4 0.2540 0.2260 0.2570 0.2430 2.88% 0.007
1399/09/3 0.2070 0.2010 0.2550 0.25 23.76% 0.048
1399/09/2 0.2160 0.20 0.2170 0.2020 6.44% 0.013
1399/09/1 0.21 0.2090 0.2250 0.2150 24.28% 0.042
1399/08/28 0.1730 0.1730 0.1830 0.1730 1.17% 0.002
1399/08/27 0.1830 0.1710 0.1850 0.1710 7.60% 0.013
1399/08/26 0.1840 0.1740 0.1880 0.1840 0.54% 0.001
1399/08/25 0.1740 0.1730 0.1870 0.1850 6.94% 0.012
1399/08/24 0.1860 0.1710 0.1860 0.1730 6.36% 0.011
1399/08/23 0.18 0.18 0.1930 0.1840 3.95% 0.007
1399/08/22 0.1870 0.1720 0.1940 0.1770 3.95% 0.007
1399/08/21 0.1880 0.1840 0.1880 0.1840 3.26% 0.006
1399/08/20 0.1920 0.19 0.1940 0.19 0.53% 0.001
1399/08/19 0.1880 0.1870 0.1980 0.1910 1.05% 0.002
1399/08/18 0.1820 0.18 0.1930 0.1930 5.46% 0.01
1399/08/17 0.1720 0.1720 0.2010 0.1830 5.78% 0.01
1399/08/16 0.1720 0.1670 0.18 0.1730 2.37% 0.004
1399/08/15 0.1690 0.1680 0.1740 0.1690 0.59% 0.001
1399/08/14 0.17 0.1670 0.1720 0.17 0.59% 0.001
1399/08/13 0.18 0.1680 0.1820 0.1690 5.92% 0.01
1399/08/12 0.1820 0.1760 0.1820 0.1790 0.56% 0.001
1399/08/11 0.1690 0.1680 0.1810 0.18 7.14% 0.012
1399/08/10 0.17 0.1640 0.1820 0.1680 - 0
1399/08/9 0.1770 0.1630 0.1930 0.1680 - 0
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
0.252 14:08:50 - - 0.011 4.37%
0.252 14:07:57 0.001 0.40% 0.011 4.37%
0.253 13:58:48 0.004 1.58% 0.01 3.95%
0.257 13:43:59 - - 0.006 2.33%
0.257 13:43:12 0.009 3.63% 0.006 2.33%
0.248 13:36:52 - - 0.015 6.05%
0.248 13:35:55 0.002 0.81% 0.015 6.05%
0.25 13:26:59 0.006 2.40% 0.013 5.20%
0.256 13:22:36 - - 0.007 2.73%
0.256 13:21:28 - - 0.007 2.73%
0.256 13:20:33 0.013 5.35% 0.007 2.73%
0.243 13:12:57 - - 0.02 8.23%
0.243 13:11:57 0.004 1.65% 0.02 8.23%
0.247 13:06:57 - - 0.016 6.48%
0.247 13:06:13 - - 0.016 6.48%
0.247 13:05:29 0.007 2.92% 0.016 6.48%
0.24 12:56:26 - - 0.023 9.58%
0.24 12:55:22 0.005 2.08% 0.023 9.58%
0.245 12:48:24 - - 0.018 7.35%
0.245 12:47:23 0.001 0.41% 0.018 7.35%
0.244 12:40:34 - - 0.019 7.79%
0.244 12:39:38 0.002 0.83% 0.019 7.79%
0.242 12:33:32 - - 0.021 8.68%
0.242 12:31:58 0.002 0.83% 0.021 8.68%
0.24 12:24:21 - - 0.023 9.58%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی