پالیگان پیروت اگ

Polygon Parrot Egg
نرخ فعلی:: 0.001644 5.66
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.001644 5.66

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.001644 5.66

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات پالیگان پیروت اگ

در حال حاضر قیمت پالیگان پیروت اگ چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر پالیگان پیروت اگ 0.001644 دلار می باشد

قیمت پالیگان پیروت اگ روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت پالیگان پیروت اگ روز گذشته برابر با 0.001737 دلار بود

قیمت پالیگان پیروت اگ نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت پالیگان پیروت اگ نسبت به روز گذشته 0.0001 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت پالیگان پیروت اگ در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای پالیگان پیروت اگ برابر با 0.001719 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای پالیگان پیروت اگ به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.001719 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای پالیگان پیروت اگ به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.001617 دلار

قیمت پالیگان پیروت اگ نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پالیگان پیروت اگ در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 1 بهمن 1400  با رقم 0.001698 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.18 درصدی یا 0.000054 دلار پالیگان پیروت اگ نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت پالیگان پیروت اگ نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پالیگان پیروت اگ در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 7 دی 1400  با رقم 0.044674 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 96.32  درصدی یا 0.04303 دلار پالیگان پیروت اگ نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت پالیگان پیروت اگ نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پالیگان پیروت اگ در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 18 آبان 1400  با رقم 2.494136 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 99.93 درصدی یا 2.492492 دلار پالیگان پیروت اگ نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت پالیگان پیروت اگ نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پالیگان پیروت اگ در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 18 آبان 1400  با رقم 2.494136 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 99.93 درصدی یا 2.492492 دلار پالیگان پیروت اگ نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت پالیگان پیروت اگ نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پالیگان پیروت اگ در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 18 آبان 1400  با رقم 2.494136 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 99.93 درصدی یا 2.492492 دلار پالیگان پیروت اگ نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت پالیگان پیروت اگ تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای پالیگان پیروت اگ برابر است با 2.494136 دلار که در تاریخ سه شنبه 18 آبان 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در پالیگان پیروت اگ چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به پالیگان پیروت اگ تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 7.55418 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید پالیگان پیروت اگ چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 7 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به پالیگان پیروت اگ تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 96.32 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در پالیگان پیروت اگ چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 18 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به پالیگان پیروت اگ، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 99.93 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در پالیگان پیروت اگ چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 18 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به پالیگان پیروت اگ تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  99.93 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در پالیگان پیروت اگ چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 18 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به پالیگان پیروت اگ، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 99.93 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پالیگان پیروت اگ نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.77  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پالیگان پیروت اگ، 96.32 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پالیگان پیروت اگ نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.95 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پالیگان پیروت اگ، 96.32 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پالیگان پیروت اگ نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.18 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پالیگان پیروت اگ،  96.32 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پالیگان پیروت اگ نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 23.98 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پالیگان پیروت اگ،  96.32 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پالیگان پیروت اگ نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 36.31 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پالیگان پیروت اگ،  96.32 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پالیگان پیروت اگ نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 42.85 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پالیگان پیروت اگ،  96.32 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پالیگان پیروت اگ نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 50.77 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پالیگان پیروت اگ،  96.32 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات پالیگان پیروت اگ

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین