پولکا دات

Polkadot
نرخ فعلی:: 24.65 4.34
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 24.65 4.34

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 24.65 4.34

واحد پولی : دلار

کشور : جهانی

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

پولکا دات در بازارهای داخلی

صرافی جفت ارزی قیمت فروش (ریال) قیمت خرید (ریال) تغییر بیشترین کمترین زمان
اکسکوینو
اکسکوینو
DOT / IRR
7,075,968 6,883,330 259,875 (3.67%)
7,451,963
6,983,038
28 دی 1400 - 20:37
اکسیر
اکسیر
DOT / IRR
6,970,000 0 90,000 (1.29%)
7,270,000
6,750,000
28 دی 1400 - 20:34
صرافی
صرافی
DOT / IRR
6,952,960 6,817,380 225,360 (3.24%)
7,310,270
6,829,590
28 دی 1400 - 20:36
نوبیتکس
نوبیتکس
DOT / IRR
11,950,000 0 432,000 (3.75%)
12,014,070
11,201,000
28 آبان 1400 - 17:46
والکس
والکس
DOT / IRR
6,901,300 0 255,720 (3.71%)
7,180,490
6,790,550
28 دی 1400 - 20:25
بیت برگ
بیت برگ
DOT / IRR
6,967,460 6,844,360 163,240 (2.34%)
7,242,840
6,841,080
28 دی 1400 - 20:39
مستر بیتکس
مستر بیتکس
DOT / IRR
6,880,310 0 249,770 (3.63%)
7,238,090
240
28 دی 1400 - 20:39
یوبیتکس
یوبیتکس
DOT / IRR
6,000,000 11,650,510 5,679,750 (94.66%)
12,841,050
6,000,000
01 آذر 1400 - 10:33
انی چنج
انی چنج
DOT / IRR
15,216,810 14,537,140 159,670 (1.05%)
15,386,830
15,148,600
18 آبان 1400 - 06:54
بیت 24
بیت 24
DOT / IRR
6,954,050 6,816,340 235,000 (3.38%)
7,308,700
6,862,750
28 دی 1400 - 20:39
تتر ایران
تتر ایران
DOT / IRR
6,927,000 6,789,590 260,040 (3.75%)
7,272,590
6,824,570
28 دی 1400 - 20:39
اکس نوین
اکس نوین
DOT / IRR
6,941,230 6,869,960 203,740 (2.94%)
7,614,630
6,797,760
28 دی 1400 - 20:39
تبدیل
تبدیل
DOT / IRR
3,893,840 0 220,660 (5.67%)
4,192,950
3,883,840
14 تیر 1400 - 10:12
کوین نیک
کوین نیک
DOT / IRR
6,923,580 6,850,000 244,400 (3.53%)
7,614,630
6,833,250
28 دی 1400 - 20:39
ارزبیتکس
ارزبیتکس
DOT / IRR
7,044,540 6,735,450 266,040 (3.78%)
7,377,520
6,969,130
28 دی 1400 - 20:38
بیت پین
بیت پین
DOT / IRR
6,903,030 0 248,340 (3.6%)
7,200,000
6,809,560
28 دی 1400 - 20:25
مهران بیت
مهران بیت
DOT / IRR
7,819,290 7,625,880 14,150 (0.18%)
7,833,440
7,813,630
27 دی 1400 - 00:11
پی 98
پی 98
DOT / IRR
7,284,060 0 340,520 (4.67%)
7,704,530
7,195,230
28 دی 1400 - 20:40
ارزایف
ارزایف
DOT / IRR
7,010,000 0 263,580 (3.76%)
7,281,340
7,010,000
28 دی 1400 - 18:51
ارزیپتو
ارزیپتو
DOT / IRR
6,965,220 0 257,630 (3.7%)
7,285,790
6,875,000
28 دی 1400 - 20:38
سلام کریپتو
سلام کریپتو
DOT / IRR
6,904,390 6,787,230 241,780 (3.5%)
7,198,110
6,780,890
28 دی 1400 - 20:39
ارزجو
ارزجو
DOT / IRR
7,061,550 0 226,930 (3.21%)
7,365,970
6,980,560
28 دی 1400 - 20:04
اکس کاپیتال
اکس کاپیتال
DOT / IRR
6,934,740 6,863,640 254,800 (3.67%)
7,253,660
6,845,590
28 دی 1400 - 20:39
موربیت
موربیت
DOT / IRR
6,950,320 6,874,620 252,840 (3.64%)
7,272,700
6,250
28 دی 1400 - 20:39
مشهد اکسچنج
مشهد اکسچنج
DOT / IRR
6,912,600 6,838,800 252,120 (3.65%)
7,262,370
6,801,200
28 دی 1400 - 20:39
بیتستان
بیتستان
DOT / IRR
7,005,480 6,795,780 239,480 (3.42%)
7,323,320
6,922,900
28 دی 1400 - 20:39
توران
توران
DOT / IRR
6,864,520 6,766,280 250,580 (3.65%)
7,153,950
6,845,300
28 دی 1400 - 20:04
بیت گرند
بیت گرند
DOT / IRR
6,877,670 6,830,820 249,540 (3.63%)
7,218,620
6,758,800
28 دی 1400 - 20:39
فرهاد مارکت
فرهاد مارکت
DOT / IRR
6,929,608 0 273,519 (3.95%)
7,203,127
6,816,698
28 دی 1400 - 20:17
پول نو
پول نو
DOT / IRR
6,933,109 6,786,846 258,807 (3.73%)
7,329,059
6,842,849
28 دی 1400 - 20:39
آریومکس
آریومکس
DOT / IRR
6,951,300 6,876,930 252,460 (3.63%)
7,264,120
6,857,950
28 دی 1400 - 20:39
بیت ایمن
بیت ایمن
DOT / IRR
20,350 20,150 620 (3.05%)
21,270
20,170
28 دی 1400 - 20:39
دیدکس
دیدکس
DOT / IRR
6,886,000 6,877,000 246,000 (3.57%)
7,199,000
6,805,000
28 دی 1400 - 20:39
رمزکس
رمزکس
DOT / IRR
7,021,990 11,368,804,370 244,780 (3.49%)
7,333,410
6,933,980
28 دی 1400 - 20:39
رابین کش
رابین کش
DOT / IRR
6,976,760 6,763,100 236,480 (3.39%)
7,316,230
6,883,170
28 دی 1400 - 20:39
دیجی پول
دیجی پول
DOT / IRR
6,924,900 6,838,800 245,610 (3.55%)
7,256,970
6,814,630
28 دی 1400 - 20:39
اکسیپتو
اکسیپتو
DOT / IRR
6,963,120 0 93,790 (1.35%)
7,224,520
6,760,000
28 دی 1400 - 19:47
کافه ارز
کافه ارز
DOT / IRR
6,969,414 6,789,083 221,217 (3.17%)
7,282,998
6,848,707
28 دی 1400 - 20:37
اکسچنج پرو
اکسچنج پرو
DOT / IRR
6,942,840 6,770,500 250,360 (3.61%)
7,263,200
6,841,320
28 دی 1400 - 20:37
بیت میت
بیت میت
DOT / IRR
7,588,744 7,512,407 68,298,696 (900%)
75,887,440
7,588,744
23 دی 1400 - 17:54
رادین
رادین
DOT / IRR
7,023,280 6,854,860 202,400 (2.88%)
7,286,400
6,911,960
28 دی 1400 - 20:36
باکوین ها
باکوین ها
DOT / IRR
6,897,250 0 240,720 (3.49%)
7,212,990
6,826,180
28 دی 1400 - 20:39
بی بیت
بی بیت
DOT / IRR
6,874,970 0 257,860 (3.75%)
7,196,090
6,794,050
28 دی 1400 - 20:39
اکسیر پرو
اکسیر پرو
DOT / IRR
6,948,480 6,849,920 229,080 (3.3%)
7,275,390
6,846,960
28 دی 1400 - 20:39
ارز فی
ارز فی
DOT / IRR
6,690,849 7,043,727 212,790 (3.18%)
6,983,865
6,591,812
28 دی 1400 - 20:38
اکسفور آی آر
اکسفور آی آر
DOT / IRR
6,981,720 6,843,470 231,510 (3.32%)
7,308,700
6,888,060
28 دی 1400 - 20:37
نوین بی تی سی
نوین بی تی سی
DOT / IRR
6,928,870 6,821,860 264,330 (3.81%)
7,286,100
6,831,650
28 دی 1400 - 20:39
رمزینکس
رمزینکس
DOT / IRR
7,610,866 7,595,555 380,866 (5.27%)
7,610,866
6,826,320
28 دی 1400 - 20:38
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین