Plus-Coin

Plus-Coin
نرخ فعلی:: 0.000152 0.66
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.000152 0.66
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.000152 0.66
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۵:۴۱:۰۸

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.000152
قیمت ریالی 100
بالاترین قیمت روز 0.000155
پایین ترین قیمت روز 0.000148
بیشترین مقدار نوسان روز -
درصد بیشترین نوسان روز -
نرخ بازگشایی بازار 0.000152
زمان ثبت آخرین نرخ ۰۵:۴۱:۰۸
نرخ روز گذشته 0.000153
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 0.66%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته -
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
8,930,514 ریال
سکه
9,528,302 ریال
دلار
9,299,257 ریال
یورو
9,370,950 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0001 29.4893% 1400/02/20
یک ماه 0.0000 7.3623% 1399/03/04
شش ماه 0.0000 7.3623% 1399/03/04
یک سال 0.0000 23.4141% 1399/02/27
سه سال - - -
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 0.00

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 0.00

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 0.00 0.00 0.00 0.00 -
حمایت 2 (S2) 0.00 0.00 0.00 0.00 -
حمایت 1 (S1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
نقطه پیوت (PP) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
مقاومت 1 (R1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
مقاومت 2 (R2) 0.00 0.00 0.00 0.00 -
مقاومت 3 (R3) 0.00 0.00 0.00 0.00 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/02/26 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 43.89% 0.0001
1400/02/22 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 9.22% 0
1400/02/21 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 6.95% 0
1400/02/20 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 3.80% 0
1400/02/19 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.05% 0
1400/02/18 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 7.16% 0
1400/02/17 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 1.21% 0
1400/02/16 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 1.13% 0
1400/02/15 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 24.41% 0
1399/03/4 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 31.06% 0.0001
1399/02/30 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 1.14% 0
1399/02/29 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 7.13% 0
1399/02/27 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.26% 0
1399/02/26 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 2.95% 0
1399/02/25 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 12.74% 0
1399/02/23 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 3.16% 0
1399/02/22 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 2.62% 0
1399/02/21 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 16.25% 0
1399/02/20 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.78% 0
1399/02/19 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 2.70% 0
1399/02/18 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 7.80% 0
1399/02/17 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 1.37% 0
1399/02/16 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 8.33% 0
1399/02/15 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 9.43% 0
1399/02/14 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 9.43% 0
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
0.000152 05:41:08 - 1.97% - 0.66%
0.000155 05:21:08 - 0.65% - 1.31%
0.000154 05:01:49 - 0.65% - 0.65%
0.000155 04:41:13 - 0.65% - 1.31%
0.000154 04:02:13 - 0.65% - 0.65%
0.000153 03:21:11 - 0.65% - -
0.000154 03:01:59 - 1.32% - 0.65%
0.000152 02:21:11 - 2.70% - 0.66%
0.000148 02:02:27 - 0.68% - 3.38%
0.000149 01:42:15 - 0.68% - 2.68%
0.000148 01:21:22 - 2.03% - 3.38%
0.000151 01:02:06 - 0.66% - 1.32%
0.000152 00:22:28 - - - 0.66%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی