Pledge Coin

Pledge Coin
نرخ فعلی:: 0.00001058 0
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.00001058 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.00001058 0
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۴:۰۸:۵۳

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.00001058
قیمت ریالی 1,700
بالاترین قیمت روز 0.008801
پایین ترین قیمت روز 0.00001058
بیشترین مقدار نوسان روز 0.01
درصد بیشترین نوسان روز 0%
نرخ بازگشایی بازار 0.006190
زمان ثبت آخرین نرخ ۰۴:۰۸:۵۳
نرخ روز گذشته 0.00001058
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 0%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته -
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
9,053,570 ریال
سکه
9,012,379 ریال
دلار
9,337,709 ریال
یورو
9,012,166 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته - - -
یک ماه 0.0002 94.3768% 1399/03/04
شش ماه 0.0002 94.3768% 1399/03/04
یک سال 0.0002 93.9536% 1399/02/23
سه سال - - -
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 4.56
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 8.80
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 0.00

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 4.60
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 0.00

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 0.01 0.00 0.01 0.00 -
حمایت 2 (S2) 0.00 0.00 0.01 0.00 -
حمایت 1 (S1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
نقطه پیوت (PP) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
مقاومت 1 (R1) 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
مقاومت 2 (R2) 0.01 0.00 0.01 0.01 -
مقاومت 3 (R3) 0.01 0.01 0.01 0.01 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/02/19 0.0082 0.0000 0.0082 0.0000 - 0
1400/02/18 0.0062 0.0000 0.0062 0.0000 - 0
1400/02/16 0.0037 0.0000 0.0037 0.0000 - 0
1400/02/15 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1,678.36% 0.0002
1399/03/4 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 8.30% 0
1399/02/30 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.71% 0
1399/02/29 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 2.99% 0
1399/02/27 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 3.98% 0
1399/02/26 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 2.68% 0
1399/02/25 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 4.73% 0
1399/02/24 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 3.52% 0
1399/02/23 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 2.02% 0
1399/02/22 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 3.71% 0
1399/02/21 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 4.71% 0
1399/02/20 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 4.78% 0
1399/02/19 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 3.15% 0
1399/02/18 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.28% 0
1399/02/17 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 4.71% 0
1399/02/16 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 3.87% 0
1399/02/15 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 13.47% 0
1399/02/14 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 3.34% 0
1399/02/13 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 11.42% 0
1399/02/12 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 8.85% 0
1399/02/11 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 7.97% 0
1399/02/10 0.0003 0.0002 0.0003 0.0002 7.97% 0
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
0.00001058 04:08:53 0.0071 67,470.89% - -
0.007149 03:53:34 0.0071 67,470.89% 0.0071 67,470.89%
0.00001058 00:23:47 0.0068 64,484.12% - -
0.006833 23:08:40 0.0068 64,484.12% 0.0068 64,484.12%
0.00001058 10:53:33 0.0088 83,085.26% - -
0.008801 10:39:37 0.0088 83,085.26% 0.0088 83,085.26%
0.00001058 02:38:32 0.0062 58,406.62% - -
0.006190 02:22:27 - - 0.0062 58,406.62%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی