پلنتیوم بار

PlatinumBAR
نرخ فعلی:: 0.000844 0.12
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.000844 0.12

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.000844 0.12

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات پلنتیوم بار

در حال حاضر قیمت پلنتیوم بار چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر پلنتیوم بار 0.000844 دلار می باشد

قیمت پلنتیوم بار روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت پلنتیوم بار روز گذشته برابر با 0.000845 دلار بود

قیمت پلنتیوم بار نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت پلنتیوم بار نسبت به روز گذشته 0 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت پلنتیوم بار در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای پلنتیوم بار برابر با 0.000843 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای پلنتیوم بار به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000847 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای پلنتیوم بار به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000834 دلار

قیمت پلنتیوم بار نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پلنتیوم بار در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 22 دی 1400  با رقم 0.000874 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.43 درصدی یا 0.00003 دلار پلنتیوم بار نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت پلنتیوم بار نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پلنتیوم بار در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 28 آذر 1400  با رقم 0.000934 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 9.63  درصدی یا 0.00009 دلار پلنتیوم بار نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت پلنتیوم بار نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پلنتیوم بار در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 27 مهر 1400  با رقم 0.00062 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 36.07 درصدی یا 0.000224 دلار پلنتیوم بار نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت پلنتیوم بار نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پلنتیوم بار در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 28 تیر 1400  با رقم 0.000636 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 32.76 درصدی یا 0.000208 دلار پلنتیوم بار نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت پلنتیوم بار نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پلنتیوم بار در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 30 دی 1399  با رقم 0.002931 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 71.2 درصدی یا 0.002087 دلار پلنتیوم بار نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت پلنتیوم بار تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای پلنتیوم بار برابر است با 4.90173 دلار که در تاریخ سه شنبه 19 دی 1396  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در پلنتیوم بار چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به پلنتیوم بار تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.629802 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید پلنتیوم بار چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 28 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به پلنتیوم بار تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 9.63 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در پلنتیوم بار چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 27 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به پلنتیوم بار، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 36.07 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در پلنتیوم بار چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 28 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به پلنتیوم بار تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  32.76 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در پلنتیوم بار چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 30 دی 1399 بخشی از سرمایه خود را به پلنتیوم بار، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 71.2 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پلنتیوم بار نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 7.47  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پلنتیوم بار، 9.63 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پلنتیوم بار نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 6.83 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پلنتیوم بار، 9.63 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پلنتیوم بار نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.42 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پلنتیوم بار،  9.63 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پلنتیوم بار نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 9.7 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پلنتیوم بار،  9.63 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پلنتیوم بار نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 18.04 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پلنتیوم بار،  9.63 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پلنتیوم بار نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 3.33 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پلنتیوم بار،  9.63 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پلنتیوم بار نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 21.97 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پلنتیوم بار،  9.63 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات پلنتیوم بار

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین