پیتزا

Pizza
نرخ فعلی:: 0.019283 10.03
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.019283 10.03

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.019283 10.03

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات پیتزا

در حال حاضر قیمت پیتزا چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر پیتزا 0.019283 دلار می باشد

قیمت پیتزا روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت پیتزا روز گذشته برابر با 0.021223 دلار بود

قیمت پیتزا نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت پیتزا نسبت به روز گذشته 0.0019 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت پیتزا در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای پیتزا برابر با 0.020995 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای پیتزا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.020995 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای پیتزا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.019088 دلار

قیمت پیتزا نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پیتزا در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 25 دی 1400  با رقم 0.022606 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 14.69 درصدی یا 0.003323 دلار پیتزا نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت پیتزا نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پیتزا در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 1 دی 1400  با رقم 0.025348 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 23.92  درصدی یا 0.006065 دلار پیتزا نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت پیتزا نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پیتزا در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 30 مهر 1400  با رقم 0.044068 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 56.24 درصدی یا 0.024785 دلار پیتزا نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت پیتزا نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پیتزا در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 31 تیر 1400  با رقم 0.040558 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 52.45 درصدی یا 0.021275 دلار پیتزا نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت پیتزا نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پیتزا در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ جمعه 3 بهمن 1399  با رقم 0.013344 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 44.5 درصدی یا 0.005939 دلار پیتزا نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت پیتزا تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای پیتزا برابر است با 0.15478 دلار که در تاریخ شنبه 30 اسفند 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در پیتزا چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به پیتزا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.87203 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید پیتزا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 1 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به پیتزا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 23.92 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در پیتزا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 30 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به پیتزا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 56.24 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در پیتزا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 31 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به پیتزا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  52.45 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در پیتزا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  جمعه 3 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به پیتزا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 44.5 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پیتزا نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.43  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پیتزا، 23.92 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پیتزا نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 6.87 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پیتزا، 23.92 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پیتزا نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پیتزا،  23.92 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پیتزا نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 20.69 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پیتزا،  23.92 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پیتزا نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 28.45 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پیتزا،  23.92 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پیتزا نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 30.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پیتزا،  23.92 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پیتزا نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 31.84 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پیتزا،  23.92 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات پیتزا

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین