پی آی وی ایکس

PIVX
نرخ فعلی:: 0.740865 0.56
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.740865 0.56
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.740865 0.56
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

پی آی وی ایکس در روز جاری

۰۸:۴۹:۵۲
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.740865 08:49:52 0.001 0.13% 0.0041 0.56% 0.0053 0.71% 0.059 0.2591
0.741848 08:34:59 0.002 0.26% 0.0051 0.70% 0.0062 0.85% 0.058 0.2582
0.743812 08:28:22 0.0007 0.09% 0.0071 0.96% 0.0082 1.12% 0.056 0.2562
0.744511 08:19:44 0.0017 0.23% 0.0078 1.06% 0.0089 1.21% 0.0553 0.2555
0.746217 08:10:52 0.0004 0.05% 0.0095 1.29% 0.0106 1.44% 0.0536 0.2538
0.745830 08:05:01 0.0012 0.16% 0.0091 1.24% 0.0102 1.39% 0.054 0.2542
0.744660 07:49:41 0.0019 0.25% 0.0079 1.08% 0.0091 1.23% 0.0552 0.2553
0.746543 07:34:53 0.0015 0.20% 0.0098 1.33% 0.0109 1.49% 0.0533 0.2535
0.745073 07:28:38 0.0034 0.45% 0.0083 1.13% 0.0095 1.29% 0.0548 0.2549
0.748425 07:19:45 0.001 0.13% 0.0117 1.59% 0.0128 1.74% 0.0514 0.2516
0.747454 07:10:50 0.0015 0.20% 0.0107 1.46% 0.0118 1.61% 0.0524 0.2525
0.748975 07:04:55 0.004 0.54% 0.0122 1.66% 0.0134 1.82% 0.0509 0.251
0.744983 06:49:40 0.0038 0.52% 0.0083 1.12% 0.0094 1.27% 0.0549 0.255
0.741144 06:34:54 0.0005 0.07% 0.0044 0.60% 0.0055 0.75% 0.0587 0.2589
0.740601 06:28:27 0.0027 0.37% 0.0039 0.53% 0.005 0.68% 0.0592 0.2594
0.737903 06:19:42 0.0002 0.03% 0.0012 0.16% 0.0023 0.31% 0.0619 0.2621
0.738126 06:10:47 0.0001 0.01% 0.0014 0.19% 0.0025 0.34% 0.0617 0.2619
0.738206 06:05:15 0.0008 0.10% 0.0015 0.20% 0.0026 0.35% 0.0616 0.2618
0.737450 05:49:43 0.0001 0.02% 0.0007 0.10% 0.0018 0.25% 0.0624 0.2626
0.737578 05:34:54 0.0007 0.10% 0.0009 0.12% 0.002 0.27% 0.0623 0.2624
0.736828 05:28:29 0.0005 0.07% 0.0001 0.01% 0.0012 0.17% 0.063 0.2632
0.737311 05:19:41 0.0055 0.75% 0.0006 0.08% 0.0017 0.23% 0.0625 0.2627
0.731788 05:10:52 0.0025 0.34% 0.0049 0.67% 0.0038 0.52% 0.0681 0.2682
0.729308 05:04:43 0.0004 0.06% 0.0074 1.02% 0.0063 0.86% 0.0705 0.2707
0.729735 04:49:41 0.0004 0.05% 0.007 0.96% 0.0059 0.80% 0.0701 0.2703
0.729340 04:34:50 0.0009 0.13% 0.0074 1.01% 0.0063 0.86% 0.0705 0.2707
0.730269 04:28:24 0.0015 0.20% 0.0065 0.88% 0.0053 0.73% 0.0696 0.2697
0.731756 04:19:38 0.0002 0.02% 0.005 0.68% 0.0039 0.53% 0.0681 0.2682
0.731930 04:10:43 0.001 0.13% 0.0048 0.66% 0.0037 0.50% 0.0679 0.2681
0.732906 04:04:59 0.0023 0.31% 0.0038 0.52% 0.0027 0.37% 0.0669 0.2671
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی