پیجئون کوین

Pigeoncoin
نرخ فعلی:: 0.000121 -
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.000121 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.000121 -

واحد پولی : دلار

کشور : جهانی

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

پیجئون کوین در روز جاری

۱۵:۱۵:۵۰
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.000121 15:15:50 - 1.68% - - - - - -
0.000119 14:48:52 - 0.85% - 1.68% - 1.68% - -
0.000118 13:59:14 - 2.61% - 2.54% - 2.54% - -
0.000115 13:46:56 - 0.87% - 5.22% - 5.22% - -
0.000116 13:10:48 - 0.86% - 4.31% - 4.31% - -
0.000117 11:59:40 - 0.86% - 3.42% - 3.42% - -
0.000116 11:09:59 - 2.65% - 4.31% - 4.31% - -
0.000113 10:19:10 - 0.88% - 7.08% - 7.08% - -
0.000114 10:10:31 - 5.26% - 6.14% - 6.14% - -
0.000120 09:28:56 - 1.69% - 0.83% - 0.83% - -
0.000118 09:23:53 - 2.54% - 2.54% - 2.54% - -
0.000121 08:06:25 - 0.83% - - - - - -
0.000120 07:48:20 - 0.83% - 0.83% - 0.83% - -
0.000121 07:38:54 - 0.83% - - - - - -
0.000120 07:28:40 - 0.83% - 0.83% - 0.83% - -
0.000121 06:53:28 - 0.83% - - - - - -
0.000120 05:53:22 - 0.83% - 0.83% - 0.83% - -
0.000121 03:09:48 - 0.83% - - - - - -
0.000120 02:49:21 - 1.67% - 0.83% - 0.83% - -
0.000122 02:19:36 - 0.83% - 0.83% - 0.83% - -
0.000121 01:54:23 - 0.83% - - - - - -
0.000122 00:58:24 - 0.83% - 0.83% - 0.83% - -
0.000121 00:29:55 - - - - - - - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی