پای دائو یرن اکوسیستم پای

PieDAO Yearn Ecosystem Pie
نرخ فعلی:: 1.41 0.71
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 1.41 0.71

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1.41 0.71

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات پای دائو یرن اکوسیستم پای

در حال حاضر قیمت پای دائو یرن اکوسیستم پای چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر پای دائو یرن اکوسیستم پای 1.41 دلار می باشد

قیمت پای دائو یرن اکوسیستم پای روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت پای دائو یرن اکوسیستم پای روز گذشته برابر با 1.4 دلار بود

قیمت پای دائو یرن اکوسیستم پای نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت پای دائو یرن اکوسیستم پای نسبت به روز گذشته 0.01 دلار افزایش یافت

نرخ بازگشایی قیمت پای دائو یرن اکوسیستم پای در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای پای دائو یرن اکوسیستم پای برابر با 1.41 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای پای دائو یرن اکوسیستم پای به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1.41 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای پای دائو یرن اکوسیستم پای به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1.41 دلار

قیمت پای دائو یرن اکوسیستم پای نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پای دائو یرن اکوسیستم پای در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 21 دی 1400  با رقم 1.49 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 5.36 درصدی یا 0.08 دلار پای دائو یرن اکوسیستم پای نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت پای دائو یرن اکوسیستم پای نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پای دائو یرن اکوسیستم پای در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 27 آذر 1400  با رقم 1.29 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 9.3  درصدی یا 0.12 دلار پای دائو یرن اکوسیستم پای نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت پای دائو یرن اکوسیستم پای نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پای دائو یرن اکوسیستم پای در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 26 مهر 1400  با رقم 2.142447 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 34.18 درصدی یا 0.732447 دلار پای دائو یرن اکوسیستم پای نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت پای دائو یرن اکوسیستم پای نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پای دائو یرن اکوسیستم پای در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 27 تیر 1400  با رقم 1.56893 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 10.12 درصدی یا 0.15893 دلار پای دائو یرن اکوسیستم پای نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت پای دائو یرن اکوسیستم پای نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پای دائو یرن اکوسیستم پای در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 7 بهمن 1399  با رقم 1.640007 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 14.02 درصدی یا 0.230007 دلار پای دائو یرن اکوسیستم پای نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت پای دائو یرن اکوسیستم پای تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای پای دائو یرن اکوسیستم پای برابر است با 4.336064 دلار که در تاریخ شنبه 25 اردیبهشت 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در پای دائو یرن اکوسیستم پای چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به پای دائو یرن اکوسیستم پای تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 8.527132 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید پای دائو یرن اکوسیستم پای چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 27 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به پای دائو یرن اکوسیستم پای تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 9.3 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در پای دائو یرن اکوسیستم پای چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 26 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به پای دائو یرن اکوسیستم پای، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 34.18 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در پای دائو یرن اکوسیستم پای چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 27 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به پای دائو یرن اکوسیستم پای تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  10.12 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در پای دائو یرن اکوسیستم پای چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 7 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به پای دائو یرن اکوسیستم پای، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 14.02 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پای دائو یرن اکوسیستم پای نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.82  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پای دائو یرن اکوسیستم پای، 9.3 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پای دائو یرن اکوسیستم پای نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.37 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پای دائو یرن اکوسیستم پای، 9.3 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پای دائو یرن اکوسیستم پای نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.24 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پای دائو یرن اکوسیستم پای،  9.3 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پای دائو یرن اکوسیستم پای نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 7.65 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پای دائو یرن اکوسیستم پای،  9.3 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پای دائو یرن اکوسیستم پای نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 15.06 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پای دائو یرن اکوسیستم پای،  9.3 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پای دائو یرن اکوسیستم پای نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 3.22 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پای دائو یرن اکوسیستم پای،  9.3 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پای دائو یرن اکوسیستم پای نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 18.66 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پای دائو یرن اکوسیستم پای،  9.3 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات پای دائو یرن اکوسیستم پای

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین