پترو دالر

PetroDollar
نرخ فعلی:: 0.007294 1.32
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.007294 1.32

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.007294 1.32

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات پترو دالر

در حال حاضر قیمت پترو دالر چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر پترو دالر 0.007294 دلار می باشد

قیمت پترو دالر روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت پترو دالر روز گذشته برابر با 0.007242 دلار بود

قیمت پترو دالر نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت پترو دالر نسبت به روز گذشته 0.0001 دلار افزایش یافت

نرخ بازگشایی قیمت پترو دالر در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای پترو دالر برابر با 0.007184 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای پترو دالر به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.007468 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای پترو دالر به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.00713 دلار

قیمت پترو دالر نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پترو دالر در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 2 بهمن 1400  با رقم 0.007057 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.35 درصدی یا 0.000237 دلار پترو دالر نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت پترو دالر نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پترو دالر در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 8 دی 1400  با رقم 0.010883 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 32.97  درصدی یا 0.003589 دلار پترو دالر نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت پترو دالر نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پترو دالر در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 7 آبان 1400  با رقم 0.013941 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 47.68 درصدی یا 0.006647 دلار پترو دالر نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت پترو دالر نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پترو دالر در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 7 مرداد 1400  با رقم 0.011205 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 34.9 درصدی یا 0.003911 دلار پترو دالر نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت پترو دالر نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پترو دالر در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ جمعه 10 بهمن 1399  با رقم 0.009034 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 19.26 درصدی یا 0.00174 دلار پترو دالر نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت پترو دالر تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای پترو دالر برابر است با 0.099162 دلار که در تاریخ سه شنبه 14 آذر 1396  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در پترو دالر چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به پترو دالر تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.922252 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید پترو دالر چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 8 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به پترو دالر تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 32.97 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در پترو دالر چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 7 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به پترو دالر، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 47.68 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در پترو دالر چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 7 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به پترو دالر تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  34.9 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در پترو دالر چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  جمعه 10 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به پترو دالر، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 19.26 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پترو دالر نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.4  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پترو دالر، 32.97 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پترو دالر نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.94 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پترو دالر، 32.97 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پترو دالر نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پترو دالر،  32.97 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پترو دالر نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 22.96 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پترو دالر،  32.97 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پترو دالر نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 36.09 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پترو دالر،  32.97 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پترو دالر نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 41.17 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پترو دالر،  32.97 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پترو دالر نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 49.4 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پترو دالر،  32.97 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات پترو دالر

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین