پائوتوکل

Pawtocol
نرخ فعلی:: 0.099107 4.66
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.099107 4.66

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.099107 4.66

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات پائوتوکل

در حال حاضر قیمت پائوتوکل چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر پائوتوکل 0.099107 دلار می باشد

قیمت پائوتوکل روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت پائوتوکل روز گذشته برابر با 0.100436 دلار بود

قیمت پائوتوکل نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت پائوتوکل نسبت به روز گذشته 0.0013 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت پائوتوکل در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای پائوتوکل برابر با 0.093901 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای پائوتوکل به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.10015 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای پائوتوکل به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.093901 دلار

قیمت پائوتوکل نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پائوتوکل در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 24 دی 1400  با رقم 0.078698 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 25.93 درصدی یا 0.020409 دلار پائوتوکل نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت پائوتوکل نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پائوتوکل در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 30 آذر 1400  با رقم 0.06538 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 51.58  درصدی یا 0.033727 دلار پائوتوکل نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت پائوتوکل نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پائوتوکل در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 29 مهر 1400  با رقم 0.006747 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1,368.94 درصدی یا 0.09236 دلار پائوتوکل نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت پائوتوکل نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پائوتوکل در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 30 تیر 1400  با رقم 0.008699 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1,039.27 درصدی یا 0.090408 دلار پائوتوکل نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت پائوتوکل نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پائوتوکل در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 2 بهمن 1399  با رقم 0.008681 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1,041.66 درصدی یا 0.090426 دلار پائوتوکل نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت پائوتوکل تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای پائوتوکل برابر است با 0.100436 دلار که در تاریخ چهارشنبه 29 دی 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در پائوتوکل چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به پائوتوکل تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 27.111651 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید پائوتوکل چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 30 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به پائوتوکل تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 51.58 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در پائوتوکل چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 29 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به پائوتوکل، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1,368.94 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در پائوتوکل چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 30 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به پائوتوکل تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  1,039.27 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در پائوتوکل چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 2 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به پائوتوکل، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1,041.66 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پائوتوکل نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.79  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پائوتوکل، 51.58 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پائوتوکل نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.6 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پائوتوکل، 51.58 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پائوتوکل نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.64 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پائوتوکل،  51.58 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پائوتوکل نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 13.78 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پائوتوکل،  51.58 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پائوتوکل نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 22.26 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پائوتوکل،  51.58 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پائوتوکل نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 15.62 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پائوتوکل،  51.58 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پائوتوکل نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 23.78 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پائوتوکل،  51.58 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات پائوتوکل

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین