پاررل کوین

ParallelCoin
نرخ فعلی:: 0.196866 -
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.196866 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.196866 -

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات پاررل کوین

در حال حاضر قیمت پاررل کوین چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر پاررل کوین 0.196866 دلار می باشد

قیمت پاررل کوین روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت پاررل کوین روز گذشته برابر با 0.196866 دلار بود

قیمت پاررل کوین نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت پاررل کوین نسبت به روز گذشته 0 دلار یافت

نرخ بازگشایی قیمت پاررل کوین در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای پاررل کوین برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای پاررل کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.234125 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای پاررل کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.195768 دلار

قیمت پاررل کوین نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پاررل کوین در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 21 دی 1400  با رقم 0.172454 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 14.15 درصدی یا 0.024412 دلار پاررل کوین نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت پاررل کوین نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پاررل کوین در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 27 آذر 1400  با رقم 0.04478 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 339.62  درصدی یا 0.152086 دلار پاررل کوین نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت پاررل کوین نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پاررل کوین در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 26 مهر 1400  با رقم 0.147957 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 33.05 درصدی یا 0.048909 دلار پاررل کوین نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت پاررل کوین نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پاررل کوین در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 27 تیر 1400  با رقم 0.082602 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 138.33 درصدی یا 0.114264 دلار پاررل کوین نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت پاررل کوین نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پاررل کوین در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 29 دی 1399  با رقم 0.480827 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 59.05 درصدی یا 0.283961 دلار پاررل کوین نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت پاررل کوین تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای پاررل کوین برابر است با 42.461629 دلار که در تاریخ پنجشنبه 27 خرداد 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در پاررل کوین چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به پاررل کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 16.209406 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید پاررل کوین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 27 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به پاررل کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 339.62 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در پاررل کوین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 26 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به پاررل کوین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 33.05 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در پاررل کوین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 27 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به پاررل کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  138.33 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در پاررل کوین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 29 دی 1399 بخشی از سرمایه خود را به پاررل کوین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 59.05 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پاررل کوین نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 7.82  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پاررل کوین، 339.62 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پاررل کوین نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.53 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پاررل کوین، 339.62 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پاررل کوین نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.57 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پاررل کوین،  339.62 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پاررل کوین نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 9.22 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پاررل کوین،  339.62 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پاررل کوین نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 18.01 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پاررل کوین،  339.62 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پاررل کوین نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 9.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پاررل کوین،  339.62 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پاررل کوین نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 22.51 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پاررل کوین،  339.62 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات پاررل کوین

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین