اوتر کلَم

Otter Clam
نرخ فعلی:: 15.05 -
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 15.05 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 15.05 -

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات اوتر کلَم

در حال حاضر قیمت اوتر کلَم چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر اوتر کلَم 15.05 دلار می باشد

قیمت اوتر کلَم روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت اوتر کلَم روز گذشته برابر با 15.05 دلار بود

قیمت اوتر کلَم نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت اوتر کلَم نسبت به روز گذشته 0 دلار یافت

نرخ بازگشایی قیمت اوتر کلَم در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای اوتر کلَم برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای اوتر کلَم به ثبت رسید چقدر بوده است؟

15.13 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای اوتر کلَم به ثبت رسید چقدر بوده است؟

14.81 دلار

قیمت اوتر کلَم نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اوتر کلَم در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 دلار اوتر کلَم نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت اوتر کلَم نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اوتر کلَم در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 دلار اوتر کلَم نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت اوتر کلَم نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اوتر کلَم در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 19 آبان 1400  با رقم 26.662417 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 43.55 درصدی یا 11.612417 دلار اوتر کلَم نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت اوتر کلَم نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اوتر کلَم در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 19 آبان 1400  با رقم 26.662417 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 43.55 درصدی یا 11.612417 دلار اوتر کلَم نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت اوتر کلَم نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اوتر کلَم در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 19 آبان 1400  با رقم 26.662417 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 43.55 درصدی یا 11.612417 دلار اوتر کلَم نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت اوتر کلَم تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای اوتر کلَم برابر است با 30.94 دلار که در تاریخ دوشنبه 24 آبان 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در اوتر کلَم چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به اوتر کلَم تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.333333 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید اوتر کلَم چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به اوتر کلَم تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در اوتر کلَم چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 19 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به اوتر کلَم، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 43.55 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در اوتر کلَم چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 19 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به اوتر کلَم تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  43.55 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در اوتر کلَم چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 19 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به اوتر کلَم، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 43.55 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اوتر کلَم نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.43  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اوتر کلَم، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اوتر کلَم نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 6.87 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اوتر کلَم، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اوتر کلَم نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اوتر کلَم،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اوتر کلَم نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 20.61 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اوتر کلَم،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اوتر کلَم نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 28.37 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اوتر کلَم،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اوتر کلَم نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 30.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اوتر کلَم،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اوتر کلَم نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 31.6 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اوتر کلَم،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات اوتر کلَم

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین