اوریون مانی

Orion Money
نرخ فعلی:: 0.292234 0.05
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.292234 0.05

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.292234 0.05

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات اوریون مانی

در حال حاضر قیمت اوریون مانی چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر اوریون مانی 0.292234 دلار می باشد

قیمت اوریون مانی روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت اوریون مانی روز گذشته برابر با 0.294218 دلار بود

قیمت اوریون مانی نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت اوریون مانی نسبت به روز گذشته 0.002 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت اوریون مانی در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای اوریون مانی برابر با 0.293242 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای اوریون مانی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.29433 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای اوریون مانی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.288054 دلار

قیمت اوریون مانی نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اوریون مانی در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 30 دی 1400  با رقم 0.355025 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 17.68 درصدی یا 0.062791 دلار اوریون مانی نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت اوریون مانی نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اوریون مانی در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 6 دی 1400  با رقم 0.897983 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 67.45  درصدی یا 0.605749 دلار اوریون مانی نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت اوریون مانی نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اوریون مانی در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 5 آبان 1400  با رقم 1.328854 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 78. درصدی یا 1.03662 دلار اوریون مانی نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت اوریون مانی نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اوریون مانی در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 9 مهر 1400  با رقم 1.268584 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 76.96 درصدی یا 0.97635 دلار اوریون مانی نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت اوریون مانی نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اوریون مانی در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ جمعه 9 مهر 1400  با رقم 1.268584 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 76.96 درصدی یا 0.97635 دلار اوریون مانی نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت اوریون مانی تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای اوریون مانی برابر است با 2.251395 دلار که در تاریخ شنبه 24 مهر 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در اوریون مانی چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به اوریون مانی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 7.889637 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید اوریون مانی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 6 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به اوریون مانی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 67.45 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در اوریون مانی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 5 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به اوریون مانی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 78. درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در اوریون مانی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 9 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به اوریون مانی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  76.96 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در اوریون مانی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  جمعه 9 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به اوریون مانی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 76.96 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اوریون مانی نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.31  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اوریون مانی، 67.45 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اوریون مانی نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 6.1 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اوریون مانی، 67.45 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اوریون مانی نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.36 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اوریون مانی،  67.45 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اوریون مانی نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 26.98 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اوریون مانی،  67.45 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اوریون مانی نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 39.36 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اوریون مانی،  67.45 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اوریون مانی نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 44.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اوریون مانی،  67.45 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اوریون مانی نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 52.47 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اوریون مانی،  67.45 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات اوریون مانی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین