اوربز

Orbs
نرخ فعلی:: 0.120152 3.77
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.120152 3.77

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.120152 3.77

واحد پولی : دلار

کشور : جهانی

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات اوربز

در حال حاضر قیمت اوربز چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر اوربز
0.120152 دلار
می باشد

قیمت اوربز روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت اوربز روز گذشته برابر با
0.11577 دلار
بود

قیمت اوربز نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت اوربز نسبت به روز گذشته
0.0044 دلار افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت اوربز در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای اوربز برابر با 0.11652 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای اوربز به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.122548 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای اوربز به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.116512 دلار

قیمت اوربز نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اوربز در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 2 آذر 1400  با رقم 0.124844 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.75 درصدی یا 0.004692 دلار اوربز نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت اوربز نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اوربز   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 8 آبان 1400  با رقم 0.117824 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.97  درصدی یا 0.002328 دلار اوربز نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت اوربز نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اوربز در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 8 شهریور 1400  با رقم 0.105585 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 13.79 درصدی یا 0.014567 دلار اوربز نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت اوربز نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اوربز در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 9 خرداد 1400  با رقم 0.084972 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 41.4 درصدی یا 0.03518 دلار اوربز نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت اوربز نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اوربز در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 10 آذر 1399  با رقم 0.013382 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 797.85 درصدی یا 0.10677 دلار اوربز نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت اوربز تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای اوربز برابر است با 0.300458 دلار که در تاریخ شنبه 14 فروردین 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در اوربز چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به اوربز تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 4.927322 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید اوربز چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 8 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به اوربز تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.97 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در اوربز چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 8 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به اوربز، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 13.79 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در اوربز چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 9 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به اوربز تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  41.4 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در اوربز چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 10 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به اوربز، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 797.85 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اوربز نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.46  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اوربز، 1.97 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اوربز نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 7.01 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اوربز، 1.97 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اوربز نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.19 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اوربز،  1.97 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اوربز نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 7.49 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اوربز،  1.97 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اوربز نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 0.18 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اوربز،  1.97 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اوربز نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 46.53 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اوربز،  1.97 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اوربز نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 5.25 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اوربز،  1.97 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات اوربز

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی