اوپتی توکن

OptiToken
نرخ فعلی:: 0.006113 1.83
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.006113 1.83
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.006113 1.83
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

اوپتی توکن در روز جاری

۱۸:۰۵:۵۳
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.006113 18:05:53 - 0.13% 0.0001 1.83% 0.0001 1.83% - -
0.006105 17:50:28 - 0.18% 0.0001 1.97% 0.0001 1.97% - -
0.006094 17:35:30 - 0.13% 0.0001 2.15% 0.0001 2.15% - -
0.006102 17:29:16 - 0.02% 0.0001 2.02% 0.0001 2.02% - -
0.006103 17:20:31 - 0.43% 0.0001 2% 0.0001 2% - -
0.006077 17:11:29 - 0.25% 0.0001 2.44% 0.0001 2.44% 0.0001 -
0.006062 17:05:45 - 0.28% 0.0002 2.69% 0.0002 2.69% 0.0001 -
0.006079 16:50:10 - 0.05% 0.0001 2.40% 0.0001 2.40% 0.0001 -
0.006076 16:35:37 - 0.46% 0.0001 2.45% 0.0001 2.45% 0.0001 -
0.006104 16:29:25 - 0.02% 0.0001 1.98% 0.0001 1.98% - -
0.006105 16:20:22 - 0.67% 0.0001 1.97% 0.0001 1.97% - -
0.006146 16:11:26 - 0.10% 0.0001 1.29% 0.0001 1.29% - -
0.006152 16:05:47 - 0.08% 0.0001 1.19% 0.0001 1.19% - -
0.006147 15:50:25 - 0.29% 0.0001 1.27% 0.0001 1.27% - -
0.006165 15:35:38 - 0.03% 0.0001 0.97% 0.0001 0.97% - -
0.006167 15:28:57 - 0.28% 0.0001 0.94% 0.0001 0.94% - -
0.006150 15:23:27 - 0.11% 0.0001 1.22% 0.0001 1.22% - -
0.006157 15:11:34 - 0.08% 0.0001 1.10% 0.0001 1.10% - -
0.006162 15:05:36 - 0.08% 0.0001 1.02% 0.0001 1.02% - -
0.006157 14:50:39 - 0.07% 0.0001 1.10% 0.0001 1.10% - -
0.006153 14:35:52 - 0.03% 0.0001 1.17% 0.0001 1.17% - -
0.006151 14:29:28 - 0.07% 0.0001 1.20% 0.0001 1.20% - -
0.006155 14:20:32 - 0.11% 0.0001 1.14% 0.0001 1.14% - -
0.006162 14:11:27 - 0.03% 0.0001 1.02% 0.0001 1.02% - -
0.006164 14:05:49 - 0.18% 0.0001 0.99% 0.0001 0.99% - -
0.006153 13:49:56 - 0.20% 0.0001 1.17% 0.0001 1.17% - -
0.006141 13:35:43 - 0.05% 0.0001 1.37% 0.0001 1.37% - -
0.006144 13:29:27 - 0.18% 0.0001 1.32% 0.0001 1.32% - -
0.006155 13:20:46 - 0.02% 0.0001 1.14% 0.0001 1.14% - -
0.006154 13:11:37 - 0.08% 0.0001 1.15% 0.0001 1.15% - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی