آنتولوژی

Ontology
نرخ فعلی:: 0.918246 0.17
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.918246 0.17
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.918246 0.17
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

آنتولوژی در روز جاری

۱۵:۰۲:۲۰
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.918246 15:02:20 0.0001 0.01% 0.0016 0.17% 0.0017 0.18% 0.0595 0.0818
0.918350 15:01:57 0.0003 0.03% 0.0017 0.19% 0.0018 0.20% 0.0594 0.0817
0.918097 15:01:24 0.0001 0.01% 0.0015 0.16% 0.0015 0.17% 0.0596 0.0819
0.918047 15:01:01 - - 0.0014 0.15% 0.0015 0.16% 0.0597 0.082
0.918046 14:59:58 0.0001 0.01% 0.0014 0.15% 0.0015 0.16% 0.0597 0.082
0.917912 14:59:46 - - 0.0013 0.14% 0.0014 0.15% 0.0598 0.0821
0.917901 14:58:58 0.0001 0.01% 0.0013 0.14% 0.0013 0.15% 0.0598 0.0821
0.917964 14:58:45 - - 0.0013 0.14% 0.0014 0.15% 0.0598 0.082
0.917989 14:57:57 0.0001 0.01% 0.0013 0.15% 0.0014 0.16% 0.0597 0.082
0.917934 14:57:50 0.0002 0.02% 0.0013 0.14% 0.0014 0.15% 0.0598 0.0821
0.918121 14:56:56 0.001 0.11% 0.0015 0.16% 0.0016 0.17% 0.0596 0.0819
0.917117 14:55:58 0.0001 0.01% 0.0005 0.05% 0.0006 0.06% 0.0606 0.0829
0.917202 14:54:58 0.0002 0.02% 0.0006 0.06% 0.0006 0.07% 0.0605 0.0828
0.917426 14:53:54 0.0002 0.02% 0.0008 0.09% 0.0009 0.10% 0.0603 0.0826
0.917266 14:52:59 0.0003 0.03% 0.0006 0.07% 0.0007 0.08% 0.0605 0.0827
0.917537 14:51:48 0.0002 0.02% 0.0009 0.10% 0.001 0.11% 0.0602 0.0825
0.917339 14:50:57 - - 0.0007 0.08% 0.0008 0.09% 0.0604 0.0827
0.917341 14:50:50 - - 0.0007 0.08% 0.0008 0.09% 0.0604 0.0827
0.917302 14:49:56 - - 0.0007 0.07% 0.0007 0.08% 0.0604 0.0827
0.917301 14:49:43 0.0001 0.01% 0.0007 0.07% 0.0007 0.08% 0.0604 0.0827
0.917223 14:48:58 - - 0.0006 0.06% 0.0007 0.07% 0.0605 0.0828
0.917225 14:48:43 0.0001 0.01% 0.0006 0.06% 0.0007 0.07% 0.0605 0.0828
0.917149 14:47:48 - - 0.0005 0.06% 0.0006 0.07% 0.0606 0.0829
0.917192 14:46:42 0.0001 0.01% 0.0005 0.06% 0.0006 0.07% 0.0605 0.0828
0.917319 14:45:59 - - 0.0007 0.07% 0.0008 0.08% 0.0604 0.0827
0.917320 14:45:47 - - 0.0007 0.07% 0.0008 0.08% 0.0604 0.0827
0.917287 14:44:46 0.0001 0.01% 0.0006 0.07% 0.0007 0.08% 0.0604 0.0827
0.917230 14:43:56 - - 0.0006 0.06% 0.0007 0.07% 0.0605 0.0828
0.917233 14:43:51 0.0004 0.04% 0.0006 0.06% 0.0007 0.07% 0.0605 0.0828
0.917597 14:43:11 0.0001 0.01% 0.001 0.10% 0.001 0.11% 0.0601 0.0824
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی