آنتولوژی

Ontology
نرخ فعلی:: 1.03 6.34
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 1.03 6.34

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1.03 6.34

واحد پولی : دلار

کشور : جهانی

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات آنتولوژی

در حال حاضر قیمت آنتولوژی چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر آنتولوژی
1.03 دلار
می باشد

قیمت آنتولوژی روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت آنتولوژی روز گذشته برابر با
0.961241 دلار
بود

قیمت آنتولوژی نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت آنتولوژی نسبت به روز گذشته
0.0688 دلار افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت آنتولوژی در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای آنتولوژی برابر با 0.970354 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای آنتولوژی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1.07 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای آنتولوژی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.963974 دلار

قیمت آنتولوژی نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر آنتولوژی در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 30 آبان 1400  با رقم 1.01 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.98 درصدی یا 0.02 دلار آنتولوژی نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت آنتولوژی نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر آنتولوژی   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 6 آبان 1400  با رقم 0.85263 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 20.8  درصدی یا 0.17737 دلار آنتولوژی نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت آنتولوژی نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر آنتولوژی در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 6 شهریور 1400  با رقم 1.0913 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 5.61 درصدی یا 0.0613 دلار آنتولوژی نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت آنتولوژی نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر آنتولوژی در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 7 خرداد 1400  با رقم 1.2252 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 15.93 درصدی یا 0.1952 دلار آنتولوژی نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت آنتولوژی نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر آنتولوژی در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 8 آذر 1399  با رقم 0.54531 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 88.88 درصدی یا 0.48469 دلار آنتولوژی نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت آنتولوژی تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای آنتولوژی برابر است با 10.0721 دلار که در تاریخ جمعه 14 اردیبهشت 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در آنتولوژی چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به آنتولوژی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 5.760686 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید آنتولوژی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 6 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به آنتولوژی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 20.8 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در آنتولوژی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 6 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به آنتولوژی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 5.61 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در آنتولوژی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 7 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به آنتولوژی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  15.93 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در آنتولوژی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  شنبه 8 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به آنتولوژی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 88.88 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آنتولوژی نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.67  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آنتولوژی، 20.8 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آنتولوژی نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.68 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آنتولوژی، 20.8 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آنتولوژی نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 3.62 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آنتولوژی،  20.8 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آنتولوژی نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 6.95 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آنتولوژی،  20.8 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آنتولوژی نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 4.83 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آنتولوژی،  20.8 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آنتولوژی نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 52.5 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آنتولوژی،  20.8 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آنتولوژی نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 5.42 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آنتولوژی،  20.8 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات آنتولوژی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی