انلکسپا

onLEXpa
نرخ فعلی:: 0.000582 0.86
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.000582 0.86

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.000582 0.86

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات انلکسپا

در حال حاضر قیمت انلکسپا چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر انلکسپا 0.000582 دلار می باشد

قیمت انلکسپا روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت انلکسپا روز گذشته برابر با 0.000587 دلار بود

قیمت انلکسپا نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت انلکسپا نسبت به روز گذشته 0 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت انلکسپا در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای انلکسپا برابر با 0.000585 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای انلکسپا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000585 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای انلکسپا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000582 دلار

قیمت انلکسپا نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر انلکسپا در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 24 دی 1400  با رقم 0.00134 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 56.56 درصدی یا 0.000758 دلار انلکسپا نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت انلکسپا نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر انلکسپا در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 30 آذر 1400  با رقم 0.007609 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 92.35  درصدی یا 0.007027 دلار انلکسپا نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت انلکسپا نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر انلکسپا در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 29 مهر 1400  با رقم 0.000066 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 781.8 درصدی یا 0.000516 دلار انلکسپا نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت انلکسپا نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر انلکسپا در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 30 تیر 1400  با رقم 0.00003 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1,852.36 درصدی یا 0.000552 دلار انلکسپا نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت انلکسپا نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر انلکسپا در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 2 بهمن 1399  با رقم 0.000036 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1,537.13 درصدی یا 0.000546 دلار انلکسپا نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت انلکسپا تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای انلکسپا برابر است با 0.05772 دلار که در تاریخ یکشنبه 9 شهریور 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در انلکسپا چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به انلکسپا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 15.417867 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید انلکسپا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 30 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به انلکسپا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 92.35 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در انلکسپا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 29 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به انلکسپا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 781.8 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در انلکسپا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 30 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به انلکسپا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  1,852.36 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در انلکسپا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 2 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به انلکسپا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1,537.13 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در انلکسپا نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.79  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انلکسپا، 92.35 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در انلکسپا نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.6 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انلکسپا، 92.35 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در انلکسپا نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.64 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انلکسپا،  92.35 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در انلکسپا نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 13.68 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انلکسپا،  92.35 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در انلکسپا نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 21.96 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انلکسپا،  92.35 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در انلکسپا نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 15.62 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انلکسپا،  92.35 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در انلکسپا نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 23.51 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انلکسپا،  92.35 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات انلکسپا

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین