اُمنیتیود

Omnitude
نرخ فعلی:: 0.016608 9.48
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.016608 9.48
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.016608 9.48
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

اُمنیتیود در روز جاری

۱۹:۱۱:۴۶
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.016608 19:11:46 - 0.06% 0.0016 9.48% 0.0016 9.43% 0.0041 -
0.016618 19:08:44 0.0006 3.67% 0.0016 9.41% 0.0016 9.36% 0.0041 -
0.016029 18:50:50 - 0.06% 0.0022 13.43% 0.0021 13.38% 0.0047 -
0.016039 18:35:48 0.0003 1.77% 0.0021 13.36% 0.0021 13.31% 0.0047 -
0.016323 18:29:33 0.0004 2.32% 0.0019 11.39% 0.0019 11.34% 0.0044 -
0.016702 18:23:44 - 0.08% 0.0015 8.86% 0.0015 8.81% 0.004 -
0.016689 18:11:41 - 0.05% 0.0015 8.95% 0.0015 8.90% 0.004 -
0.016698 18:08:37 - 0.08% 0.0015 8.89% 0.0015 8.84% 0.004 -
0.016684 17:53:15 - 0.01% 0.0015 8.98% 0.0015 8.93% 0.004 -
0.016682 17:50:40 - 0.04% 0.0015 8.99% 0.0015 8.94% 0.004 -
0.016689 17:35:51 0.0005 3.39% 0.0015 8.95% 0.0015 8.90% 0.004 -
0.016142 17:29:31 0.0005 3.34% 0.002 12.64% 0.002 12.59% 0.0046 -
0.016681 17:23:48 0.0006 3.41% 0.0015 9% 0.0015 8.95% 0.004 -
0.016131 17:11:57 0.0006 3.42% 0.0021 12.71% 0.002 12.67% 0.0046 -
0.016683 16:53:18 - 0.05% 0.0015 8.99% 0.0015 8.94% 0.004 -
0.016691 16:50:40 - 0.07% 0.0015 8.93% 0.0015 8.89% 0.004 -
0.016679 16:38:21 - 0.07% 0.0015 9.01% 0.0015 8.96% 0.004 -
0.016690 16:29:26 0.0006 3.47% 0.0015 8.94% 0.0015 8.89% 0.004 -
0.016131 16:23:32 0.0005 3.37% 0.0021 12.71% 0.002 12.67% 0.0046 -
0.016675 16:11:55 0.0005 3.34% 0.0015 9.04% 0.0015 8.99% 0.004 -
0.016136 16:08:44 - 0.03% 0.002 12.68% 0.002 12.63% 0.0046 -
0.016141 15:50:17 0.0005 3.36% 0.002 12.64% 0.002 12.60% 0.0046 -
0.016683 15:29:37 - 0.02% 0.0015 8.99% 0.0015 8.94% 0.004 -
0.016680 15:23:53 - 0.04% 0.0015 9% 0.0015 8.96% 0.004 -
0.016674 15:11:48 - 0.02% 0.0015 9.04% 0.0015 9% 0.004 -
0.016678 15:08:54 0.0003 1.71% 0.0015 9.02% 0.0015 8.97% 0.004 -
0.016397 14:50:20 0.0011 6.52% 0.0018 10.89% 0.0018 10.84% 0.0043 -
0.017466 14:35:49 0.0011 6.55% 0.0007 4.10% 0.0007 4.05% 0.0032 -
0.016393 14:29:31 - 0.02% 0.0018 10.91% 0.0018 10.86% 0.0043 -
0.016396 14:23:31 - 0.02% 0.0018 10.89% 0.0018 10.84% 0.0043 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی