اومیسگو / OmiseGO

OmiseGO
نرخ فعلی:: 4.6223 1.82
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 4.6223 1.82
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 4.6223 1.82
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۲۲:۰۸:۵۴

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
4.6223 22:08:54 0.005 0.11% 0.0824 1.82% 0.0343 0.75% 0.5874 0.3777
4.6173 21:58:57 0.0099 0.21% 0.0774 1.70% 0.0293 0.64% 0.5924 0.3827
4.6074 21:49:31 0.0154 0.33% 0.0675 1.49% 0.0194 0.42% 0.6023 0.3926
4.6228 21:42:51 0.0157 0.34% 0.0829 1.83% 0.0348 0.76% 0.5869 0.3772
4.6385 21:32:01 0.0187 0.40% 0.0986 2.17% 0.0505 1.10% 0.5712 0.3615
4.6198 21:24:58 0.0164 0.35% 0.0799 1.76% 0.0318 0.69% 0.5899 0.3802
4.6362 21:16:56 0.0063 0.14% 0.0963 2.12% 0.0482 1.05% 0.5735 0.3638
4.6299 21:07:29 0.0004 0.01% 0.09 1.98% 0.0419 0.91% 0.5798 0.3701
4.6295 20:59:48 0.0061 0.13% 0.0896 1.97% 0.0415 0.90% 0.5802 0.3705
4.6234 20:55:53 0.023 0.50% 0.0835 1.84% 0.0354 0.77% 0.5863 0.3766
4.6464 20:49:13 0.0135 0.29% 0.1065 2.35% 0.0584 1.27% 0.5633 0.3536
4.6599 20:45:27 0.0159 0.34% 0.12 2.64% 0.0719 1.57% 0.5498 0.3401
4.6758 20:39:12 0.0111 0.24% 0.1359 2.99% 0.0878 1.91% 0.5339 0.3242
4.6647 20:27:24 0.0015 0.03% 0.1248 2.75% 0.0767 1.67% 0.545 0.3353
4.6632 20:21:52 0.0022 0.05% 0.1233 2.72% 0.0752 1.64% 0.5465 0.3368
4.661 20:21:20 0.0001 - 0.1211 2.67% 0.073 1.59% 0.5487 0.339
4.6609 20:20:36 0.0011 0.02% 0.121 2.67% 0.0729 1.59% 0.5488 0.3391
4.662 20:20:00 0.0002 - 0.1221 2.69% 0.074 1.61% 0.5477 0.338
4.6618 20:19:48 0.0006 0.01% 0.1219 2.69% 0.0738 1.61% 0.5479 0.3382
4.6612 20:19:28 0.0009 0.02% 0.1213 2.67% 0.0732 1.60% 0.5485 0.3388
4.6603 20:19:00 0.0011 0.02% 0.1204 2.65% 0.0723 1.58% 0.5494 0.3397
4.6614 20:18:48 0.0006 0.01% 0.1215 2.68% 0.0734 1.60% 0.5483 0.3386
4.6608 20:18:33 0.0009 0.02% 0.1209 2.66% 0.0728 1.59% 0.5489 0.3392
4.6599 20:18:19 0.0009 0.02% 0.12 2.64% 0.0719 1.57% 0.5498 0.3401
4.6608 20:17:59 0.0003 0.01% 0.1209 2.66% 0.0728 1.59% 0.5489 0.3392
4.6605 20:17:51 0.0045 0.10% 0.1206 2.66% 0.0725 1.58% 0.5492 0.3395
4.656 20:17:42 0.0007 0.02% 0.1161 2.56% 0.068 1.48% 0.5537 0.344
4.6553 20:17:27 0.0008 0.02% 0.1154 2.54% 0.0673 1.47% 0.5544 0.3447
4.6545 20:16:48 0.0007 0.02% 0.1146 2.52% 0.0665 1.45% 0.5552 0.3455
4.6552 20:16:34 0.0009 0.02% 0.1153 2.54% 0.0672 1.46% 0.5545 0.3448
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی