اوکتری فایننس

Octree Finance
نرخ فعلی:: 2.95 -
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 2.95 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 2.95 -

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات اوکتری فایننس

در حال حاضر قیمت اوکتری فایننس چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر اوکتری فایننس 2.95 دلار می باشد

قیمت اوکتری فایننس روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت اوکتری فایننس روز گذشته برابر با 2.95 دلار بود

قیمت اوکتری فایننس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت اوکتری فایننس نسبت به روز گذشته 0 دلار یافت

نرخ بازگشایی قیمت اوکتری فایننس در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای اوکتری فایننس برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای اوکتری فایننس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

2.95 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای اوکتری فایننس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

2.95 دلار

قیمت اوکتری فایننس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اوکتری فایننس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 26 دی 1400  با رقم 2.78 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 6.11 درصدی یا 0.17 دلار اوکتری فایننس نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت اوکتری فایننس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اوکتری فایننس در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 3 دی 1400  با رقم 2.41 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 22.4  درصدی یا 0.54 دلار اوکتری فایننس نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت اوکتری فایننس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اوکتری فایننس در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 1 آبان 1400  با رقم 3.04238 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.03 درصدی یا 0.09238 دلار اوکتری فایننس نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت اوکتری فایننس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اوکتری فایننس در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 1 مرداد 1400  با رقم 6.058968 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 51.31 درصدی یا 3.108968 دلار اوکتری فایننس نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت اوکتری فایننس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اوکتری فایننس در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 19 فروردین 1400  با رقم 18.416762 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 83.98 درصدی یا 15.466762 دلار اوکتری فایننس نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت اوکتری فایننس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای اوکتری فایننس برابر است با 27.851887 دلار که در تاریخ سه شنبه 24 فروردین 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در اوکتری فایننس چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به اوکتری فایننس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 6.115108 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید اوکتری فایننس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 3 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به اوکتری فایننس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 22.4 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در اوکتری فایننس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 1 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به اوکتری فایننس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.03 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در اوکتری فایننس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 1 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به اوکتری فایننس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  51.31 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در اوکتری فایننس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 19 فروردین 1400 بخشی از سرمایه خود را به اوکتری فایننس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 83.98 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اوکتری فایننس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.47  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اوکتری فایننس، 22.4 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اوکتری فایننس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 6.95 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اوکتری فایننس، 22.4 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اوکتری فایننس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اوکتری فایننس،  22.4 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اوکتری فایننس نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 27.97 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اوکتری فایننس،  22.4 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اوکتری فایننس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 37.28 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اوکتری فایننس،  22.4 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اوکتری فایننس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 40.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اوکتری فایننس،  22.4 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اوکتری فایننس نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 40.6 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اوکتری فایننس،  22.4 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات اوکتری فایننس

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین