ان اکس تی / Nxt

Nxt
نرخ فعلی:: 0.067210 1.4
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.067210 1.4
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.067210 1.4
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی