ان ویدیا توکنایزد استاک اف تی ایکس

NVIDIA tokenized stock FTX
نرخ فعلی:: 232.40 1.01
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 232.40 1.01

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 232.40 1.01

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات ان ویدیا توکنایزد استاک اف تی ایکس

در حال حاضر قیمت ان ویدیا توکنایزد استاک اف تی ایکس چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر ان ویدیا توکنایزد استاک اف تی ایکس 232.4 دلار می باشد

قیمت ان ویدیا توکنایزد استاک اف تی ایکس روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت ان ویدیا توکنایزد استاک اف تی ایکس روز گذشته برابر با 235.15 دلار بود

قیمت ان ویدیا توکنایزد استاک اف تی ایکس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت ان ویدیا توکنایزد استاک اف تی ایکس نسبت به روز گذشته 2.75 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت ان ویدیا توکنایزد استاک اف تی ایکس در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای ان ویدیا توکنایزد استاک اف تی ایکس برابر با 234.75 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ان ویدیا توکنایزد استاک اف تی ایکس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

234.75 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای ان ویدیا توکنایزد استاک اف تی ایکس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

232.4 دلار

قیمت ان ویدیا توکنایزد استاک اف تی ایکس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ان ویدیا توکنایزد استاک اف تی ایکس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 26 دی 1400  با رقم 270.1 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 13.95 درصدی یا 37.7 دلار ان ویدیا توکنایزد استاک اف تی ایکس نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت ان ویدیا توکنایزد استاک اف تی ایکس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ان ویدیا توکنایزد استاک اف تی ایکس در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 2 دی 1400  با رقم 297.8 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 21.96  درصدی یا 65.4 دلار ان ویدیا توکنایزد استاک اف تی ایکس نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت ان ویدیا توکنایزد استاک اف تی ایکس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ان ویدیا توکنایزد استاک اف تی ایکس در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 1 آبان 1400  با رقم 227.9 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.97 درصدی یا 4.5 دلار ان ویدیا توکنایزد استاک اف تی ایکس نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت ان ویدیا توکنایزد استاک اف تی ایکس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ان ویدیا توکنایزد استاک اف تی ایکس در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 1 مرداد 1400  با رقم 195.95 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 18.6 درصدی یا 36.45 دلار ان ویدیا توکنایزد استاک اف تی ایکس نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت ان ویدیا توکنایزد استاک اف تی ایکس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ان ویدیا توکنایزد استاک اف تی ایکس در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 4 بهمن 1399  با رقم 550.4 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 57.77 درصدی یا 318 دلار ان ویدیا توکنایزد استاک اف تی ایکس نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت ان ویدیا توکنایزد استاک اف تی ایکس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای ان ویدیا توکنایزد استاک اف تی ایکس برابر است با 827.7 دلار که در تاریخ چهارشنبه 16 تیر 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در ان ویدیا توکنایزد استاک اف تی ایکس چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ان ویدیا توکنایزد استاک اف تی ایکس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 4.604462 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید ان ویدیا توکنایزد استاک اف تی ایکس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 2 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به ان ویدیا توکنایزد استاک اف تی ایکس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 21.96 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در ان ویدیا توکنایزد استاک اف تی ایکس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 1 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به ان ویدیا توکنایزد استاک اف تی ایکس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.97 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در ان ویدیا توکنایزد استاک اف تی ایکس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 1 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به ان ویدیا توکنایزد استاک اف تی ایکس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  18.6 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در ان ویدیا توکنایزد استاک اف تی ایکس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  شنبه 4 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به ان ویدیا توکنایزد استاک اف تی ایکس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 57.77 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ان ویدیا توکنایزد استاک اف تی ایکس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.47  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ان ویدیا توکنایزد استاک اف تی ایکس، 21.96 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ان ویدیا توکنایزد استاک اف تی ایکس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 6.95 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ان ویدیا توکنایزد استاک اف تی ایکس، 21.96 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ان ویدیا توکنایزد استاک اف تی ایکس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ان ویدیا توکنایزد استاک اف تی ایکس،  21.96 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ان ویدیا توکنایزد استاک اف تی ایکس نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 27.39 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ان ویدیا توکنایزد استاک اف تی ایکس،  21.96 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ان ویدیا توکنایزد استاک اف تی ایکس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 36.31 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ان ویدیا توکنایزد استاک اف تی ایکس،  21.96 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ان ویدیا توکنایزد استاک اف تی ایکس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 40.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ان ویدیا توکنایزد استاک اف تی ایکس،  21.96 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ان ویدیا توکنایزد استاک اف تی ایکس نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 40.84 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ان ویدیا توکنایزد استاک اف تی ایکس،  21.96 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات ان ویدیا توکنایزد استاک اف تی ایکس

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین