نویز

NOIZ
نرخ فعلی:: 0.044118 3.47
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.044118 3.47

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.044118 3.47

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات نویز

در حال حاضر قیمت نویز چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر نویز 0.044118 دلار می باشد

قیمت نویز روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت نویز روز گذشته برابر با 0.045651 دلار بود

قیمت نویز نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت نویز نسبت به روز گذشته 0.0015 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت نویز در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای نویز برابر با 0.04553 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای نویز به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.045756 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای نویز به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.043934 دلار

قیمت نویز نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر نویز در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 22 دی 1400  با رقم 0.046637 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 5.4 درصدی یا 0.002519 دلار نویز نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت نویز نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر نویز در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 28 آذر 1400  با رقم 0.057774 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 23.63  درصدی یا 0.013656 دلار نویز نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت نویز نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر نویز در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 27 مهر 1400  با رقم 0.044351 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.52 درصدی یا 0.000233 دلار نویز نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت نویز نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر نویز در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 28 تیر 1400  با رقم 0.022072 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 99.88 درصدی یا 0.022046 دلار نویز نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت نویز نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر نویز در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 30 دی 1399  با رقم 0.015492 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 184.77 درصدی یا 0.028626 دلار نویز نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت نویز تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای نویز برابر است با 1.64149 دلار که در تاریخ چهارشنبه 4 تیر 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در نویز چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به نویز تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 4.383797 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید نویز چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 28 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به نویز تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 23.63 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در نویز چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 27 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به نویز، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.52 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در نویز چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 28 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به نویز تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  99.88 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در نویز چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 30 دی 1399 بخشی از سرمایه خود را به نویز، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 184.77 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در نویز نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.88  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نویز، 23.63 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در نویز نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.34 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نویز، 23.63 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در نویز نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.19 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نویز،  23.63 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در نویز نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 10.8 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نویز،  23.63 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در نویز نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 20.36 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نویز،  23.63 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در نویز نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 10 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نویز،  23.63 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در نویز نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 23.64 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نویز،  23.63 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات نویز

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین