NIX

NIX
نرخ فعلی:: 0.257853 4.98
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.257853 4.98
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.257853 4.98
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۵:۲۰:۵۲

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.257853
قیمت ریالی 61,400
بالاترین قیمت روز 0.258295
پایین ترین قیمت روز 0.236764
بیشترین مقدار نوسان روز 0.01
درصد بیشترین نوسان روز 2.15%
نرخ بازگشایی بازار 0.245629
زمان ثبت آخرین نرخ ۰۵:۲۰:۵۲
نرخ روز گذشته 0.245629
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 4.98%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.0122
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
8,706,327 ریال
سکه
9,165,681 ریال
دلار
8,997,004 ریال
یورو
9,193,842 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.1511 36.9465% 1400/02/20
یک ماه 0.1819 239.6530% 1399/03/04
شش ماه 0.1819 239.6530% 1399/03/04
یک سال 0.1759 214.5715% 1399/02/29
سه سال - - -
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.32
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.35
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.24
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.20
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.15
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.12
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 0.09

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.34
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.37
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.22
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.16
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.11
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 0.09
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 0.07

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 0.22 0.22 0.23 0.21 -
حمایت 2 (S2) 0.22 0.23 0.23 0.22 -
حمایت 1 (S1) 0.24 0.24 0.23 0.23 0.24
نقطه پیوت (PP) 0.25 0.25 0.25 0.24 0.25
مقاومت 1 (R1) 0.26 0.25 0.28 0.25 0.26
مقاومت 2 (R2) 0.27 0.26 0.28 0.26 -
مقاومت 3 (R3) 0.28 0.27 0.28 0.27 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/02/27 0.3008 0.2323 0.3136 0.2460 26.34% 0.0648
1400/02/26 0.2925 0.2832 0.3421 0.3108 20.99% 0.0652
1400/02/22 0.3563 0.3413 0.4881 0.3760 1.20% 0.0045
1400/02/21 0.4064 0.3104 0.4393 0.3805 7.48% 0.0285
1400/02/20 0.3669 0.3101 0.5423 0.4089 12.25% 0.0446
1400/02/19 0.4141 0.3492 0.4224 0.3643 0.97% 0.0035
1400/02/18 0.3900 0.3523 0.4227 0.3608 8.70% 0.0314
1400/02/17 0.3784 0.3781 0.3940 0.3922 5.78% 0.0227
1400/02/16 0.4581 0.3558 0.4586 0.4149 10.09% 0.0419
1400/02/15 0.4067 0.3563 0.4567 0.4567 501.64% 0.3808
1399/03/4 0.0759 0.0759 0.0759 0.0759 14.36% 0.0109
1399/02/30 0.0896 0.0868 0.0896 0.0868 5.91% 0.0048
1399/02/29 0.0800 0.0800 0.0829 0.0820 9.89% 0.0074
1399/02/27 0.0747 0.0745 0.0747 0.0746 1.11% 0.0008
1399/02/26 0.0727 0.0721 0.0781 0.0754 3.91% 0.0028
1399/02/25 0.0714 0.0708 0.0728 0.0726 5.59% 0.0038
1399/02/24 0.0687 0.0687 0.0687 0.0687 12.48% 0.0076
1399/02/23 0.0611 0.0611 0.0611 0.0611 7.36% 0.0042
1399/02/22 0.0487 0.0487 0.0569 0.0569 15.42% 0.0076
1399/02/21 0.0520 0.0493 0.0557 0.0493 8.96% 0.0044
1399/02/20 0.0540 0.0527 0.0562 0.0537 1.82% 0.001
1399/02/19 0.0542 0.0542 0.0548 0.0547 2.83% 0.0015
1399/02/18 0.0516 0.0497 0.0541 0.0532 6.53% 0.0033
1399/02/17 0.0537 0.0499 0.0555 0.0499 7.48% 0.0037
1399/02/16 0.0500 0.0496 0.0537 0.0537 7.48% 0.0037
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
0.257853 05:20:52 0.0004 0.17% 0.0122 4.98%
0.258295 05:03:18 0.0001 0.02% 0.0127 5.16%
0.258232 05:01:41 0.0028 1.09% 0.0126 5.13%
0.255453 04:46:57 0.003 1.20% 0.0098 4%
0.252422 04:41:11 0.0086 3.54% 0.0068 2.77%
0.243789 04:21:11 0.0035 1.45% 0.0018 0.75%
0.240302 04:04:10 - - 0.0053 2.22%
0.240301 04:01:58 0.0012 0.50% 0.0053 2.22%
0.241509 03:43:01 0.0009 0.36% 0.0041 1.71%
0.240641 03:41:06 0.0005 0.20% 0.005 2.07%
0.240163 03:23:57 - 0.01% 0.0055 2.28%
0.240139 03:21:10 0.0034 1.43% 0.0055 2.29%
0.236764 03:03:18 0.0003 0.13% 0.0089 3.74%
0.237079 03:01:41 0.0033 1.38% 0.0085 3.61%
0.240346 02:48:57 0.0006 0.24% 0.0053 2.20%
0.239760 02:41:06 0.0026 1.06% 0.0059 2.45%
0.242313 02:20:54 0.0035 1.45% 0.0033 1.37%
0.245819 02:04:18 - - 0.0002 0.08%
0.245810 02:02:13 0.001 0.40% 0.0002 0.07%
0.246792 01:43:09 0.0002 0.09% 0.0012 0.47%
0.247006 01:41:11 0.0008 0.30% 0.0014 0.56%
0.247758 01:24:52 0.0003 0.11% 0.0021 0.87%
0.247477 01:22:18 0.0011 0.46% 0.0018 0.75%
0.246332 01:04:09 - - 0.0007 0.29%
0.246331 01:02:00 0.001 0.41% 0.0007 0.29%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی