نیو توکنایزد استاک اف تی ایکس

Nio tokenized stock FTX
نرخ فعلی:: 28.65 1.22
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 28.65 1.22

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 28.65 1.22

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات نیو توکنایزد استاک اف تی ایکس

در حال حاضر قیمت نیو توکنایزد استاک اف تی ایکس چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر نیو توکنایزد استاک اف تی ایکس 28.65 دلار می باشد

قیمت نیو توکنایزد استاک اف تی ایکس روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت نیو توکنایزد استاک اف تی ایکس روز گذشته برابر با 29. دلار بود

قیمت نیو توکنایزد استاک اف تی ایکس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت نیو توکنایزد استاک اف تی ایکس نسبت به روز گذشته 0.35 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت نیو توکنایزد استاک اف تی ایکس در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای نیو توکنایزد استاک اف تی ایکس برابر با 28.85 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای نیو توکنایزد استاک اف تی ایکس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

28.85 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای نیو توکنایزد استاک اف تی ایکس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

28.65 دلار

قیمت نیو توکنایزد استاک اف تی ایکس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر نیو توکنایزد استاک اف تی ایکس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 24 دی 1400  با رقم 30.6 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 6.37 درصدی یا 1.95 دلار نیو توکنایزد استاک اف تی ایکس نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت نیو توکنایزد استاک اف تی ایکس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر نیو توکنایزد استاک اف تی ایکس در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 30 آذر 1400  با رقم 30.2 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 5.13  درصدی یا 1.55 دلار نیو توکنایزد استاک اف تی ایکس نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت نیو توکنایزد استاک اف تی ایکس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر نیو توکنایزد استاک اف تی ایکس در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 29 مهر 1400  با رقم 39.8 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 28.01 درصدی یا 11.15 دلار نیو توکنایزد استاک اف تی ایکس نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت نیو توکنایزد استاک اف تی ایکس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر نیو توکنایزد استاک اف تی ایکس در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 30 تیر 1400  با رقم 44 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 34.88 درصدی یا 15.35 دلار نیو توکنایزد استاک اف تی ایکس نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت نیو توکنایزد استاک اف تی ایکس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر نیو توکنایزد استاک اف تی ایکس در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 2 بهمن 1399  با رقم 58.05 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 50.64 درصدی یا 29.4 دلار نیو توکنایزد استاک اف تی ایکس نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت نیو توکنایزد استاک اف تی ایکس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای نیو توکنایزد استاک اف تی ایکس برابر است با 63.1 دلار که در تاریخ سه شنبه 23 دی 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در نیو توکنایزد استاک اف تی ایکس چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به نیو توکنایزد استاک اف تی ایکس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.97351 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید نیو توکنایزد استاک اف تی ایکس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 30 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به نیو توکنایزد استاک اف تی ایکس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 5.13 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در نیو توکنایزد استاک اف تی ایکس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 29 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به نیو توکنایزد استاک اف تی ایکس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 28.01 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در نیو توکنایزد استاک اف تی ایکس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 30 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به نیو توکنایزد استاک اف تی ایکس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  34.88 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در نیو توکنایزد استاک اف تی ایکس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 2 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به نیو توکنایزد استاک اف تی ایکس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 50.64 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در نیو توکنایزد استاک اف تی ایکس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.79  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نیو توکنایزد استاک اف تی ایکس، 5.13 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در نیو توکنایزد استاک اف تی ایکس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.6 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نیو توکنایزد استاک اف تی ایکس، 5.13 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در نیو توکنایزد استاک اف تی ایکس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.64 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نیو توکنایزد استاک اف تی ایکس،  5.13 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در نیو توکنایزد استاک اف تی ایکس نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 13.65 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نیو توکنایزد استاک اف تی ایکس،  5.13 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در نیو توکنایزد استاک اف تی ایکس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 22.12 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نیو توکنایزد استاک اف تی ایکس،  5.13 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در نیو توکنایزد استاک اف تی ایکس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 15.62 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نیو توکنایزد استاک اف تی ایکس،  5.13 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در نیو توکنایزد استاک اف تی ایکس نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 23.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نیو توکنایزد استاک اف تی ایکس،  5.13 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات نیو توکنایزد استاک اف تی ایکس

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین