نیمیک

Nimiq
نرخ فعلی:: 0.008113 12.52
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.008113 12.52
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.008113 12.52
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نیمیک در روز جاری

۱۴:۱۱:۴۷
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.008113 14:11:47 0.0001 0.86% 0.001 12.52% 0.001 12.05% 0.0006 -
0.008183 14:08:55 - 0.22% 0.0009 11.56% 0.0009 11.10% 0.0005 -
0.008165 13:53:30 - 0.01% 0.001 11.81% 0.0009 11.34% 0.0006 -
0.008166 13:50:32 0.0001 0.78% 0.001 11.79% 0.0009 11.33% 0.0005 -
0.008230 13:35:56 - 0.16% 0.0009 10.92% 0.0009 10.46% 0.0005 -
0.008243 13:29:13 - 0.30% 0.0009 10.75% 0.0008 10.29% 0.0005 -
0.008218 13:23:45 0.0001 1.01% 0.0009 11.09% 0.0009 10.62% 0.0005 -
0.008136 13:11:41 - 0.57% 0.001 12.21% 0.001 11.74% 0.0006 -
0.008182 13:08:37 - 0.56% 0.0009 11.57% 0.0009 11.11% 0.0005 -
0.008228 12:50:29 0.0001 0.79% 0.0009 10.95% 0.0009 10.49% 0.0005 -
0.008293 12:35:59 - 0.17% 0.0008 10.08% 0.0008 9.62% 0.0004 -
0.008279 12:29:35 - 0.52% 0.0009 10.27% 0.0008 9.81% 0.0004 -
0.008322 12:23:42 - 0.41% 0.0008 9.70% 0.0008 9.24% 0.0004 -
0.008288 12:11:38 - 0.57% 0.0008 10.15% 0.0008 9.69% 0.0004 -
0.008241 12:08:51 0.0001 0.95% 0.0009 10.78% 0.0009 10.31% 0.0005 -
0.008319 11:50:14 0.0002 1.90% 0.0008 9.74% 0.0008 9.28% 0.0004 -
0.008477 11:38:33 - 0.13% 0.0007 7.69% 0.0006 7.24% 0.0002 -
0.008488 11:29:14 - 0.47% 0.0006 7.55% 0.0006 7.10% 0.0002 -
0.008528 11:23:47 - 0.56% 0.0006 7.05% 0.0006 6.60% 0.0002 -
0.008576 11:11:52 - 0.21% 0.0006 6.45% 0.0005 6.01% 0.0001 -
0.008594 11:09:19 - 0.33% 0.0005 6.23% 0.0005 5.78% 0.0001 -
0.008622 10:50:20 - 0.16% 0.0005 5.88% 0.0005 5.44% 0.0001 -
0.008636 10:35:41 - 0.26% 0.0005 5.71% 0.0005 5.27% 0.0001 -
0.008614 10:29:17 - 0.19% 0.0005 5.98% 0.0005 5.54% 0.0001 -
0.008630 10:23:28 0.0001 0.61% 0.0005 5.78% 0.0005 5.34% 0.0001 -
0.008683 10:11:21 - 0.12% 0.0004 5.14% 0.0004 4.70% - -
0.008673 10:08:31 0.0002 1.95% 0.0005 5.26% 0.0004 4.82% - -
0.008842 09:49:49 - 0.31% 0.0003 3.25% 0.0002 2.82% 0.0001 -
0.008815 09:35:12 0.0001 0.71% 0.0003 3.56% 0.0003 3.13% 0.0001 -
0.008753 09:29:16 - 0.52% 0.0004 4.30% 0.0003 3.86% - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی