Nicash

Nicash
نرخ فعلی:: 0.00671 0.3
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.00671 0.3
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.00671 0.3
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۵:۴۱:۱۰

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.00671
بالاترین قیمت روز 0.00674
پایین ترین قیمت روز 0.00663
بیشترین مقدار نوسان روز -
درصد بیشترین نوسان روز -
نرخ بازگشایی بازار 0.00669
زمان ثبت آخرین نرخ ۰۵:۴۱:۱۰
نرخ روز گذشته 0.00669
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 0.3%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته -
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
11,927,049 ریال
سکه
12,486,853 ریال
دلار
13,568,407 ریال
یورو
14,031,594 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0051 42.9422% 1399/07/30
یک ماه 0.0048 251.3089% 1399/07/03
شش ماه 0.0106 61.1914% 1399/02/09
یک سال 0.2986 97.8025% 1398/08/06
سه سال - - -
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 0.00

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 0.00

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 0.00 0.00 0.00 0.00 -
حمایت 2 (S2) 0.00 0.00 0.00 0.00 -
حمایت 1 (S1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
نقطه پیوت (PP) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
مقاومت 1 (R1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
مقاومت 2 (R2) 0.00 0.00 0.00 0.00 -
مقاومت 3 (R3) 0.00 0.00 0.00 0.00 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1399/08/6 0.0100 0.0067 0.0101 0.0067 64.48% 0.0043
1399/08/2 0.0126 0.0091 0.0126 0.0110 13.79% 0.0015
1399/08/1 0.0118 0.0117 0.0126 0.0125 6.63% 0.0008
1399/07/30 0.0062 0.0042 0.0118 0.0118 89.37% 0.0056
1399/07/29 0.0068 0.0062 0.0068 0.0062 9.34% 0.0006
1399/07/28 0.0064 0.0063 0.0069 0.0068 6.76% 0.0004
1399/07/27 0.0062 0.0062 0.0064 0.0064 2.42% 0.0002
1399/07/26 0.0033 0.0033 0.0062 0.0062 88.75% 0.0029
1399/07/25 0.0034 0.0033 0.0034 0.0033 3.65% 0.0001
1399/07/24 0.0034 0.0033 0.0034 0.0034 1.19% 0
1399/07/23 0.0031 0.0031 0.0035 0.0034 6.98% 0.0002
1399/07/22 0.0032 0.0031 0.0033 0.0032 1.90% 0.0001
1399/07/21 0.0031 0.0030 0.0032 0.0032 3.88% 0.0001
1399/07/20 0.0031 0.0031 0.0031 0.0031 - 0
1399/07/19 0.0030 0.0030 0.0031 0.0031 41.74% 0.0009
1399/07/18 0.0020 0.0019 0.0022 0.0022 11.79% 0.0002
1399/07/17 0.0019 0.0019 0.0020 0.0020 2.63% 0
1399/07/16 0.0007 0.0007 0.0019 0.0019 160.27% 0.0012
1399/07/15 0.0020 0.0007 0.0020 0.0007 169.86% 0.0012
1399/07/14 0.0020 0.0014 0.0020 0.0020 - 0
1399/07/13 0.0020 0.0019 0.0020 0.0020 0.51% 0
1399/07/12 0.0019 0.0019 0.0020 0.0020 2.08% 0
1399/07/11 0.0020 0.0019 0.0020 0.0019 4.17% 0.0001
1399/07/10 0.0021 0.0020 0.0021 0.0020 4.71% 0.0001
1399/07/3 0.0019 0.0019 0.0019 0.0019 4.71% 0.0001
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
0.00671 05:41:10 - 0.30% - 0.30%
0.00673 05:34:12 - 0.15% - 0.60%
0.00674 05:26:11 - 0.15% 0.0001 0.75%
0.00673 05:17:11 - 0.60% - 0.60%
0.00669 04:54:09 - 0.15% - -
0.0067 04:46:09 - 0.15% - 0.15%
0.00669 04:29:09 - 0.15% - -
0.00668 04:20:10 - 0.15% - 0.15%
0.00669 04:14:09 - 0.15% - -
0.00668 03:51:08 - 0.30% - 0.15%
0.00666 03:27:09 - 0.15% - 0.45%
0.00665 03:09:08 - 0.30% - 0.60%
0.00667 03:01:10 - 0.15% - 0.30%
0.00668 02:54:09 - 0.15% - 0.15%
0.00669 02:45:09 - 0.30% - -
0.00667 02:38:09 - 0.30% - 0.30%
0.00669 02:29:08 - 0.30% - -
0.00667 02:20:10 - 0.15% - 0.30%
0.00666 02:13:08 - 0.15% - 0.45%
0.00665 02:05:09 - 0.15% - 0.60%
0.00664 01:50:09 - 0.15% - 0.75%
0.00665 01:41:08 - 0.15% - 0.60%
0.00664 01:33:08 - 0.45% - 0.75%
0.00667 01:25:08 - 0.15% - 0.30%
0.00668 01:09:08 - 0.15% - 0.15%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی