ان اف تی فای

Nftfy
نرخ فعلی:: 0.034073 0.92
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.034073 0.92

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.034073 0.92

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات ان اف تی فای

در حال حاضر قیمت ان اف تی فای چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر ان اف تی فای 0.034073 دلار می باشد

قیمت ان اف تی فای روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت ان اف تی فای روز گذشته برابر با 0.034386 دلار بود

قیمت ان اف تی فای نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت ان اف تی فای نسبت به روز گذشته 0.0003 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت ان اف تی فای در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای ان اف تی فای برابر با 0.034073 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ان اف تی فای به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.034073 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای ان اف تی فای به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.034073 دلار

قیمت ان اف تی فای نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ان اف تی فای در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 1 بهمن 1400  با رقم 0.031774 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 7.23 درصدی یا 0.002299 دلار ان اف تی فای نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت ان اف تی فای نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ان اف تی فای در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 7 دی 1400  با رقم 0.056285 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 39.46  درصدی یا 0.022212 دلار ان اف تی فای نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت ان اف تی فای نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ان اف تی فای در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 6 آبان 1400  با رقم 0.087714 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 61.15 درصدی یا 0.053641 دلار ان اف تی فای نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت ان اف تی فای نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ان اف تی فای در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 6 مرداد 1400  با رقم 0.130601 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 73.91 درصدی یا 0.096528 دلار ان اف تی فای نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت ان اف تی فای نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ان اف تی فای در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400  با رقم 0.756402 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 95.49 درصدی یا 0.722329 دلار ان اف تی فای نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت ان اف تی فای تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای ان اف تی فای برابر است با 0.756846 دلار که در تاریخ یکشنبه 2 خرداد 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در ان اف تی فای چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ان اف تی فای تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.650905 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید ان اف تی فای چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 7 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به ان اف تی فای تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 39.46 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در ان اف تی فای چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 6 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به ان اف تی فای، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 61.15 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در ان اف تی فای چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 6 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به ان اف تی فای تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  73.91 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در ان اف تی فای چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400 بخشی از سرمایه خود را به ان اف تی فای، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 95.49 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ان اف تی فای نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 3.64  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ان اف تی فای، 39.46 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ان اف تی فای نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.11 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ان اف تی فای، 39.46 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ان اف تی فای نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.72 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ان اف تی فای،  39.46 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ان اف تی فای نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 22.98 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ان اف تی فای،  39.46 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ان اف تی فای نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 34.72 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ان اف تی فای،  39.46 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ان اف تی فای نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 40 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ان اف تی فای،  39.46 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ان اف تی فای نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 49.04 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ان اف تی فای،  39.46 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات ان اف تی فای

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین