ناوا کوین

NevaCoin
نرخ فعلی:: 0.016511 0.39
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.016511 0.39

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.016511 0.39

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات ناوا کوین

در حال حاضر قیمت ناوا کوین چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر ناوا کوین 0.016511 دلار می باشد

قیمت ناوا کوین روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت ناوا کوین روز گذشته برابر با 0.016572 دلار بود

قیمت ناوا کوین نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت ناوا کوین نسبت به روز گذشته 0.0001 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت ناوا کوین در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای ناوا کوین برابر با 0.01655 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ناوا کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.016619 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای ناوا کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.016383 دلار

قیمت ناوا کوین نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ناوا کوین در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 20 دی 1400  با رقم 0.015352 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 7.54 درصدی یا 0.001159 دلار ناوا کوین نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت ناوا کوین نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ناوا کوین در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 26 آذر 1400  با رقم 0.017317 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 4.65  درصدی یا 0.000806 دلار ناوا کوین نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت ناوا کوین نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ناوا کوین در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 25 مهر 1400  با رقم 0.021919 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 24.67 درصدی یا 0.005408 دلار ناوا کوین نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت ناوا کوین نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ناوا کوین در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 26 تیر 1400  با رقم 0.011471 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 43.93 درصدی یا 0.00504 دلار ناوا کوین نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت ناوا کوین نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ناوا کوین در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 28 دی 1399  با رقم 0.003326 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 396.42 درصدی یا 0.013185 دلار ناوا کوین نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت ناوا کوین تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای ناوا کوین برابر است با 0.273047 دلار که در تاریخ دوشنبه 9 فروردین 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در ناوا کوین چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ناوا کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 3.841093 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید ناوا کوین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 26 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به ناوا کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 4.65 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در ناوا کوین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 25 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به ناوا کوین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 24.67 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در ناوا کوین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 26 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به ناوا کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  43.93 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در ناوا کوین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 28 دی 1399 بخشی از سرمایه خود را به ناوا کوین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 396.42 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ناوا کوین نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.71  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ناوا کوین، 4.65 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ناوا کوین نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.31 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ناوا کوین، 4.65 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ناوا کوین نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.06 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ناوا کوین،  4.65 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ناوا کوین نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 7.58 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ناوا کوین،  4.65 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ناوا کوین نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 14.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ناوا کوین،  4.65 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ناوا کوین نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 3.22 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ناوا کوین،  4.65 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ناوا کوین نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 15.56 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ناوا کوین،  4.65 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات ناوا کوین

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین