Neutral Dollar

Neutral Dollar
نرخ فعلی:: 1.0869 0.01
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 1.0869 0.01
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.0869 0.01
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۳:۰۷:۱۱

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 1.0869
قیمت ریالی 237,500
بالاترین قیمت روز 1.0869
پایین ترین قیمت روز 1.0864
بیشترین مقدار نوسان روز -
درصد بیشترین نوسان روز -
نرخ بازگشایی بازار 1.0868
زمان ثبت آخرین نرخ ۰۳:۰۷:۱۱
نرخ روز گذشته 1.0870
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 0.01%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.0001
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
8,252,320 ریال
سکه
8,942,354 ریال
دلار
8,831,218 ریال
یورو
9,003,594 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.3824 54.2825% 1399/02/11
یک ماه 0.3824 54.2825% 1399/02/11
شش ماه 0.3824 54.2825% 1399/02/11
یک سال 0.3824 54.2825% 1399/02/11
سه سال - - -
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.81
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.85
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.89
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.91
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.94
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.97
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 0.96

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.76
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.84
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.92
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.94
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.96
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 0.98
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 0.83

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 1.08 1.08 1.08 1.08 -
حمایت 2 (S2) 1.08 1.08 1.08 1.08 -
حمایت 1 (S1) 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08
نقطه پیوت (PP) 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08
مقاومت 1 (R1) 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08
مقاومت 2 (R2) 1.08 1.08 1.08 1.08 -
مقاومت 3 (R3) 1.08 1.08 1.08 1.08 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/02/15 1.0875 1.0870 1.0877 1.0870 54.30% 0.3825
1399/02/11 0.6834 0.6834 0.7045 0.7045 2.79% 0.0191
1399/02/10 0.6594 0.6594 0.6854 0.6854 4.05% 0.0267
1399/02/9 0.6800 0.6556 0.6800 0.6587 3.18% 0.021
1399/02/8 0.7408 0.6796 0.7408 0.6796 14.61% 0.0993
1399/02/7 0.8910 0.7550 0.8910 0.7789 13.07% 0.1018
1399/02/6 0.9870 0.8806 0.9891 0.8808 12.15% 0.107
1399/02/5 0.9819 0.9811 0.9988 0.9878 0.01% 0.0001
1399/02/4 1.0000 0.9877 1.0021 0.9877 1.19% 0.0117
1399/02/3 1.0077 0.9994 1.0077 0.9994 0.34% 0.0034
1399/02/2 1.0029 1.0001 1.0103 1.0028 0.19% 0.0019
1399/02/1 1.0128 1.0017 1.0128 1.0047 0.74% 0.0074
1399/01/31 0.9965 0.9962 1.0129 1.0122 1.27% 0.0127
1399/01/30 1.0031 0.9965 1.0070 0.9995 0.47% 0.0047
1399/01/29 1.0033 0.9985 1.0055 1.0042 0.02% 0.0002
1399/01/28 0.9947 0.9947 1.0044 1.0044 0.95% 0.0094
1399/01/27 1.0015 0.9936 1.0015 0.9950 0.39% 0.0039
1399/01/26 0.9984 0.9978 0.9994 0.9989 0.07% 0.0007
1399/01/25 0.9960 0.9960 1.0055 0.9995 1.06% 0.0105
1399/01/24 0.9971 0.9891 1.0029 0.9891 0.95% 0.0093
1399/01/23 0.9955 0.9888 1.0034 0.9984 0.29% 0.0029
1399/01/22 1.0015 0.9941 1.0058 0.9955 0.53% 0.0053
1399/01/21 0.9977 0.9953 1.0019 1.0009 0.41% 0.0041
1399/01/20 1.0011 0.9953 1.0025 0.9968 0.34% 0.0034
1399/01/19 0.9971 0.9941 1.0012 1.0002 0.34% 0.0034
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
1.0869 03:07:11 0.0005 0.05% 0.0001 0.01%
1.0864 02:53:05 0.0002 0.02% 0.0006 0.06%
1.0866 02:07:12 0.0001 0.01% 0.0004 0.04%
1.0867 01:24:08 0.0002 0.02% 0.0003 0.03%
1.0869 01:08:15 0.0002 0.02% 0.0001 0.01%
1.0867 00:54:15 0.0001 0.01% 0.0003 0.03%
1.0868 00:22:50 - - 0.0002 0.02%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی