نئو / NEO

NEO
نرخ فعلی:: 50.0136 1.1
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 50.0136 1.1
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 50.0136 1.1
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۵:۵۳:۳۰

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
50.0136 05:53:30 0.1857 0.37% 0.5456 1.10% 0.8525 1.73% 0.2058 1.0136
50.1993 05:50:49 0.0369 0.07% 0.7313 1.48% 1.0382 2.11% 0.0201 1.1993
50.2362 05:47:32 0.1382 0.28% 0.7682 1.55% 1.0751 2.19% 0.0168 1.2362
50.098 05:43:45 0.1874 0.38% 0.63 1.27% 0.9369 1.91% 0.1214 1.098
49.9106 05:40:41 0.0245 0.05% 0.4426 0.89% 0.7495 1.52% 0.3088 0.9106
49.9351 05:37:14 0.1367 0.27% 0.4671 0.94% 0.774 1.57% 0.2843 0.9351
50.0718 05:33:54 0.1607 0.32% 0.6038 1.22% 0.9107 1.85% 0.1476 1.0718
49.9111 05:30:38 0.0122 0.02% 0.4431 0.90% 0.75 1.53% 0.3083 0.9111
49.8989 05:27:09 0.0366 0.07% 0.4309 0.87% 0.7378 1.50% 0.3205 0.8989
49.8623 05:24:06 0.1058 0.21% 0.3943 0.80% 0.7012 1.43% 0.3571 0.8623
49.7565 05:21:26 0.0627 0.13% 0.2885 0.58% 0.5954 1.21% 0.4629 0.7565
49.6938 05:18:04 0.2187 0.44% 0.2258 0.46% 0.5327 1.08% 0.5256 0.6938
49.9125 05:15:27 0.0467 0.09% 0.4445 0.90% 0.7514 1.53% 0.3069 0.9125
49.8658 05:12:36 0.5438 1.10% 0.3978 0.80% 0.7047 1.43% 0.3536 0.8658
49.322 05:06:29 0.1861 0.38% 0.146 0.30% 0.1609 0.33% 0.8974 0.322
49.1359 05:01:06 0.0057 0.01% 0.3321 0.68% 0.0252 0.05% 1.0835 0.1359
49.1302 04:56:42 0.2528 0.51% 0.3378 0.69% 0.0309 0.06% 1.0892 0.1302
49.383 04:50:55 0.1145 0.23% 0.085 0.17% 0.2219 0.45% 0.8364 0.383
49.2685 04:44:47 0.1477 0.30% 0.1995 0.40% 0.1074 0.22% 0.9509 0.2685
49.1208 04:40:42 0.4892 1.01% 0.3472 0.71% 0.0403 0.08% 1.0986 0.1208
48.6316 04:37:03 0.0225 0.05% 0.8364 1.72% 0.5295 1.09% 1.5878 0.3684
48.6541 04:33:36 0.102 0.21% 0.8139 1.67% 0.507 1.04% 1.5653 0.3459
48.5521 04:29:06 0.057 0.12% 0.9159 1.89% 0.609 1.25% 1.6673 0.4479
48.4951 04:26:25 0.0067 0.01% 0.9729 2.01% 0.666 1.37% 1.7243 0.5049
48.5018 04:20:21 0.0245 0.05% 0.9662 1.99% 0.6593 1.36% 1.7176 0.4982
48.4773 04:19:45 0.0044 0.01% 0.9907 2.04% 0.6838 1.41% 1.7421 0.5227
48.4729 04:19:34 0.0236 0.05% 0.9951 2.05% 0.6882 1.42% 1.7465 0.5271
48.4493 04:19:18 0.0127 0.03% 1.0187 2.10% 0.7118 1.47% 1.7701 0.5507
48.4366 04:19:00 0.0349 0.07% 1.0314 2.13% 0.7245 1.50% 1.7828 0.5634
48.4017 04:18:51 0.0092 0.02% 1.0663 2.20% 0.7594 1.57% 1.8177 0.5983
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی