نئو / NEO

NEO
نرخ فعلی:: 15.91 25.61
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 15.91 25.61
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 15.91 25.61
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۲۰:۵۸:۵۷

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
15.91 20:58:57 0.065 0.41% 4.074 25.61% 3.848 24.19% 4.718 3.09
15.975 20:57:56 0.041 0.26% 4.009 25.10% 3.783 23.68% 4.653 3.025
16.016 20:57:07 0.039 0.24% 3.968 24.78% 3.742 23.36% 4.612 2.984
16.055 20:55:55 0.053 0.33% 3.929 24.47% 3.703 23.06% 4.573 2.945
16.108 20:54:53 0.059 0.37% 3.876 24.06% 3.65 22.66% 4.52 2.892
16.167 20:53:47 0.034 0.21% 3.817 23.61% 3.591 22.21% 4.461 2.833
16.133 20:52:55 0.081 0.50% 3.851 23.87% 3.625 22.47% 4.495 2.867
16.214 20:51:59 0.043 0.27% 3.77 23.25% 3.544 21.86% 4.414 2.786
16.171 20:51:07 0.112 0.69% 3.813 23.58% 3.587 22.18% 4.457 2.829
16.283 20:50:07 0.073 0.45% 3.701 22.73% 3.475 21.34% 4.345 2.717
16.210 20:49:00 0.033 0.20% 3.774 23.28% 3.548 21.89% 4.418 2.79
16.177 20:47:56 0.145 0.90% 3.807 23.53% 3.581 22.14% 4.451 2.823
16.322 20:46:53 0.136 0.84% 3.662 22.44% 3.436 21.05% 4.306 2.678
16.186 20:45:59 0.031 0.19% 3.798 23.46% 3.572 22.07% 4.442 2.814
16.217 20:44:57 0.016 0.10% 3.767 23.23% 3.541 21.84% 4.411 2.783
16.233 20:43:55 0.043 0.27% 3.751 23.11% 3.525 21.72% 4.395 2.767
16.190 20:43:06 0.062 0.38% 3.794 23.43% 3.568 22.04% 4.438 2.81
16.128 20:41:59 0.224 1.39% 3.856 23.91% 3.63 22.51% 4.5 2.872
16.352 20:41:10 0.184 1.14% 3.632 22.21% 3.406 20.83% 4.276 2.648
16.168 20:39:57 0.141 0.88% 3.816 23.60% 3.59 22.20% 4.46 2.832
16.027 20:39:00 0.071 0.44% 3.957 24.69% 3.731 23.28% 4.601 2.973
16.098 20:37:51 0.018 0.11% 3.886 24.14% 3.66 22.74% 4.53 2.902
16.080 20:37:07 0.108 0.67% 3.904 24.28% 3.678 22.87% 4.548 2.92
16.188 20:36:10 0.014 0.09% 3.796 23.45% 3.57 22.05% 4.44 2.812
16.202 20:35:04 0.033 0.20% 3.782 23.34% 3.556 21.95% 4.426 2.798
16.235 20:33:59 0.045 0.28% 3.749 23.09% 3.523 21.70% 4.393 2.765
16.190 20:33:04 0.155 0.96% 3.794 23.43% 3.568 22.04% 4.438 2.81
16.345 20:32:16 0.072 0.44% 3.639 22.26% 3.413 20.88% 4.283 2.655
16.417 20:31:21 0.035 0.21% 3.567 21.73% 3.341 20.35% 4.211 2.583
16.452 20:29:52 0.068 0.41% 3.532 21.47% 3.306 20.09% 4.176 2.548
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی