نئو / NEO

NEO
نرخ فعلی:: 50.1599 1.4
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 50.1599 1.4
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 50.1599 1.4
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۰۷:۲۷:۲۲

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
نئو / NEO 0.6181 0.1204 36.7682 32.2159 39.6429 10.8869

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 52 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.8401 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.67%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 55 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.8401 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.65%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 70 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 19.8401 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 39.55%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 49 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.1599 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.37%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی