نئو / NEO

NEO
نرخ فعلی:: 49.69 0.57
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 49.69 0.57
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 49.69 0.57
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۳:۱۳:۲۵

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
نئو / NEO 0.27 0.8300 4.93 4.6597 25.7150 32.5590

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 52 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.31 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.65%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 54 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.31 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.67%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 43 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.69 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 15.56%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 57 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.31 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.71%

نقشه پراکنش جغرافیایی نئو / NEO

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی