نئو

Neo
نرخ فعلی:: 38.49 4.59
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 38.49 4.59

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 38.49 4.59

واحد پولی : دلار

کشور : جهانی

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

نئو در بازارهای جهانی

صرافی جفت ارزی قیمت (دلار) قیمت حجم سرمایه در گردش عرضه تقاضا زمان
 آپ بیت
آپ بیت
upbit
NEO / KRW
$ 40.01 47850.00 KRW 7.76 M (FEELESS) 0.00 (FEELESS)
-
-
08 آذر 1400 - 21:26
ال بانک
ال بانک
lbank
NEO / USDT
$ 37.84 37.69 USDT 739.00 (0%) 0.00 (0%)
-
-
08 آذر 1400 - 21:26
ام ای ایکس سی
ام ای ایکس سی
mexc-global
NEO / USDT
$ 37.75 37.58 USDT 1.19 M (0.17%) 367.45 K (0.38%)
138.579 K
228.875 K
08 آذر 1400 - 20:39
اوکی اکس
اوکی اکس
okex
NEO / ETH
$ 38.41 0.00864000 ETH 959.93 K (0.01%) 11.68 K (0.01%)
6.766 K
4.912 K
08 آذر 1400 - 21:29
اوکی اکس
اوکی اکس
okex
NEO / BTC
$ 38.44 0.00065500 BTC 673.06 K (0.01%) 106.45 K (0.12%)
56.795 K
49.658 K
08 آذر 1400 - 21:29
اوکی اکس
اوکی اکس
okex
NEO / USDT
$ 38.50 38.39 USDT 10.69 M (0.16%) 245.12 K (0.28%)
128.179 K
116.942 K
08 آذر 1400 - 21:29
اکس ریتس
اکس ریتس
exrates
NEO / BTC
$ 38.54 0.00065500 BTC 11.06 K (0.09%) 39.70 K (0.43%)
18.937 K
20.764 K
08 آذر 1400 - 21:26
اکس ریتس
اکس ریتس
exrates
NEO / USDT
$ 38.61 38.39 USDT 80.54 K (0.62%) 81.76 K (0.89%)
38.450 K
43.315 K
08 آذر 1400 - 21:26
اکس ریتس
اکس ریتس
exrates
NEO / USDT
$ 38.46 38.46 USDT 61.51 K (0.47%) 62.98 K (0.69%)
28.840 K
34.137 K
08 آذر 1400 - 21:26
اکسمو
اکسمو
exmo
NEO / BTC
$ 38.74 0.00065827 BTC 1.24 M (0.99%) 48.57 K (0.5%)
39.960 K
8.606 K
08 آذر 1400 - 21:25
اکسمو
اکسمو
exmo
NEO / USDT
$ 39.90 39.90 USDT 981.57 K (0.78%) 51.95 K (0.54%)
42.172 K
9.778 K
08 آذر 1400 - 21:25
اکسمو
اکسمو
exmo
NEO / RUB
$ 37.55 2837.41 RUB 946.16 K (0.75%) 4.85 K (0.05%)
1.045 K
3.808 K
08 آذر 1400 - 21:26
ای ای ایکس
ای ای ایکس
aax
NEO / USDT
$ 35.30 35.10 USDT 4.43 M (2.02%) 0.00 (0%)
-
-
08 آذر 1400 - 21:26
این دوداکس
این دوداکس
indodax
NEO / IDR
$ 38.16 550100.00 IDR 7.97 K (0.01%) 30.77 K (0.18%)
4.296 K
26.477 K
08 آذر 1400 - 21:26
بانککس
بانککس
bankcex
NEO / ETH
$ 39.58 0.00888000 ETH 309.74 K (0.49%) 0.00 (0%)
-
-
08 آذر 1400 - 21:26
بانککس
بانککس
bankcex
NEO / BTC
$ 36.93 0.00062800 BTC 313.10 K (0.49%) 8.67 K (0.21%)
8.669 K
-
08 آذر 1400 - 21:26
بای باکس
بای باکس
bibox
NEO / ETH
$ 38.34 0.00862432 ETH 765.60 K (0.49%) 0.00 (0%)
-
-
08 آذر 1400 - 21:26
بای باکس
بای باکس
bibox
NEO / BTC
$ 38.33 0.00065313 BTC 654.76 K (0.42%) 0.00 (0%)
-
-
08 آذر 1400 - 21:26
باینانس
باینانس
binance
NEO / BTC
$ 38.43 0.00065300 BTC 1.67 M (0.01%) 498.34 K (0.08%)
301.274 K
197.061 K
08 آذر 1400 - 21:28
باینانس
باینانس
binance
NEO / USDT
$ 38.54 38.32 USDT 15.44 M (0.06%) 578.57 K (0.09%)
319.287 K
259.285 K
08 آذر 1400 - 21:28
باینانس
باینانس
binance
NEO / USDC
$ 49.57 49.40 USDC 359.84 K (0%) 27.47 K (0.01%)
21.521 K
5.949 K
17 شهریور 1400 - 23:47
باینانس
باینانس
binance
NEO / BNB
$ 38.44 0.06100000 BNB 468.47 K (0%) 150.38 K (0.02%)
106.979 K
43.405 K
08 آذر 1400 - 21:28
باینانس
باینانس
binance
NEO / ETH
$ 38.39 0.00861000 ETH 866.25 K (0%) 161.81 K (0.02%)
100.451 K
61.363 K
08 آذر 1400 - 21:28
باینانس
باینانس
binance
NEO / BUSD
$ 38.46 38.34 BUSD 926.25 K (0%) 164.97 K (0.03%)
67.346 K
97.621 K
08 آذر 1400 - 21:28
باینانس یو اس
باینانس یو اس
binance-us
NEO / USDT
$ 38.37 38.37 USDT 823.48 K (0.11%) 224.54 K (0.24%)
118.451 K
106.094 K
08 آذر 1400 - 21:29
باینانس یو اس
باینانس یو اس
binance-us
NEO / USDT
$ 38.59 38.44 USDT 126.73 K (0.02%) 174.45 K (0.19%)
88.285 K
86.161 K
08 آذر 1400 - 21:29
بی تی سی ترک پرو
بی تی سی ترک پرو
btcturk-pro
NEO / USDT
$ 38.50 38.34 USDT 602.64 K (0.84%) 108.38 K (1.64%)
20.415 K
87.968 K
08 آذر 1400 - 21:26
بی دابلیو
بی دابلیو
bw
NEO / USDT
$ 41.63 41.56 USDT 2.77 M (0.1%) 8.96 K (2.17%)
5.380 K
3.579 K
07 آبان 1400 - 13:28
بیت رو
بیت رو
bitrue
NEO / XRP
$ 38.95 38.58 XRP 128.97 K (0.01%) 627.82 K (2.25%)
375.161 K
252.661 K
08 آذر 1400 - 21:26
بیت رو
بیت رو
bitrue
NEO / USDT
$ 38.59 38.41 USDT 2.75 M (0.14%) 108.62 K (0.39%)
56.198 K
52.425 K
08 آذر 1400 - 21:26
بیت رو
بیت رو
bitrue
NEO / ETH
$ 38.46 0.00863000 ETH 1.98 M (0.1%) 15.19 K (0.05%)
5.345 K
9.840 K
08 آذر 1400 - 21:26
بیت رو
بیت رو
bitrue
NEO / BTC
$ 38.47 0.00065400 BTC 1.03 M (0.05%) 76.79 K (0.27%)
55.357 K
21.437 K
08 آذر 1400 - 21:26
بیت زد
بیت زد
bit-z
NEO / USDT
$ 19.97 20.00 USDT 567.77 K (4.04%) 81.28 (0.05%)
81.279
-
23 مهر 1400 - 10:30
بیت فینکس
بیت فینکس
bitfinex
NEO / ETH
$ 38.99 0.00874230 ETH 409.00 (0%) 46.73 K (0.01%)
11.685 K
35.047 K
08 آذر 1400 - 21:28
بیت فینکس
بیت فینکس
bitfinex
NEO / BTC
$ 38.48 0.00065387 BTC 105.99 K (0.01%) 1.05 M (0.17%)
549.350 K
497.238 K
08 آذر 1400 - 21:28
بیت فینکس
بیت فینکس
bitfinex
NEO / JPY
$ 37.68 4288.10 JPY 4.03 K (0%) 351.26 K (0.06%)
351.263 K
-
08 آذر 1400 - 21:28
بیت فینکس
بیت فینکس
bitfinex
NEO / EUR
$ 37.34 33.07 EUR 810.00 (0%) 182.08 K (0.03%)
182.080 K
-
08 آذر 1400 - 21:28
بیت فینکس
بیت فینکس
bitfinex
NEO / USDT
$ 38.38 38.38 USDT 429.76 K (0.04%) 1.28 M (0.21%)
693.287 K
582.520 K
08 آذر 1400 - 21:28
بیت فینکس
بیت فینکس
bitfinex
NEO / GBP
$ 38.58 28.92 GBP 2.15 K (0%) 1.39 M (0.23%)
682.743 K
707.914 K
08 آذر 1400 - 21:28
بیت مارت
بیت مارت
bitmart
NEO / USDT
$ 38.57 38.39 USDT 7.10 M (1.18%) 921.74 K (4.13%)
288.754 K
632.988 K
08 آذر 1400 - 21:26
بیت ویوو
بیت ویوو
bitvavo
NEO / EUR
$ 38.60 34.19 EUR 172.72 K (0.06%) 122.99 K (0.44%)
58.678 K
64.309 K
08 آذر 1400 - 21:26
بیت یو بی یو
بیت یو بی یو
bitubu
NEO / BTC
$ 38.49 0.00065400 BTC 182.00 (0%) 11.63 K (2.81%)
6.758 K
4.871 K
08 آذر 1400 - 21:21
بیت یو بی یو
بیت یو بی یو
bitubu
NEO / USDT
$ 38.59 38.37 USDT 41.94 K (0.36%) 3.03 K (0.73%)
2.427 K
604.747
08 آذر 1400 - 21:21
بیت یو بی یو
بیت یو بی یو
bitubu
NEO / ETH
$ 38.69 0.00867000 ETH 17.00 (0%) 677.52 (0.16%)
468.574
208.943
08 آذر 1400 - 21:21
بیترکس
بیترکس
bittrex
NEO / USDT
$ 38.39 38.24 USDT 136.98 K (0.1%) 60.68 K (0.14%)
19.266 K
41.416 K
08 آذر 1400 - 21:26
بیترکس
بیترکس
bittrex
NEO / ETH
$ 38.36 0.00860911 ETH 18.13 K (0.01%) 29.88 K (0.07%)
14.575 K
15.307 K
08 آذر 1400 - 21:26
بیترکس
بیترکس
bittrex
NEO / BTC
$ 38.43 0.00065343 BTC 83.99 K (0.06%) 53.43 K (0.13%)
20.544 K
32.884 K
08 آذر 1400 - 21:26
بیتمکس
بیتمکس
bitmax
NEO / USDT
$ 38.55 38.40 USDT 1.26 M (0.86%) 190.95 K (0.74%)
102.001 K
88.946 K
08 آذر 1400 - 21:26
بیتمکس
بیتمکس
bitmax
NEO / BTC
$ 38.53 0.00065520 BTC 39.00 (0%) 93.19 K (0.36%)
65.060 K
28.133 K
08 آذر 1400 - 21:26
بیککس
بیککس
bkex
NEO / USDT
$ 38.64 38.49 USDT 902.87 K (0.07%) 453.76 K (1.48%)
151.949 K
301.809 K
08 آذر 1400 - 21:26
بیککس
بیککس
bkex
NEO / ETH
$ 38.52 0.00864000 ETH 65.56 K (0.01%) 2.02 K (0.01%)
1.341 K
681.845
08 آذر 1400 - 21:26
بیککس
بیککس
bkex
NEO / BTC
$ 38.52 0.00065500 BTC 135.84 K (0.01%) 3.69 K (0.01%)
445.422
3.246 K
08 آذر 1400 - 21:26
بیگ وان
بیگ وان
bigone
NEO / BTC
$ 38.07 0.00069500 BTC 284.00 (0%) 3.38 K (0.02%)
-
3.375 K
07 آذر 1400 - 02:07
دراگون ای ایکس
دراگون ای ایکس
dragonex
NEO / USDT
$ 37.85 37.63 USDT 20.00 M (5%) 0.00 (0%)
-
-
08 آذر 1400 - 21:21
دکس ترید
دکس ترید
dex-trade
NEO / ETH
$ 38.42 0.00862300 ETH 20.04 K (0.01%) 25.61 K (0.23%)
18.166 K
7.440 K
08 آذر 1400 - 21:26
دکس ترید
دکس ترید
dex-trade
NEO / BTC
$ 38.93 0.00066200 BTC 32.02 K (0.02%) 23.26 K (0.21%)
13.450 K
9.807 K
08 آذر 1400 - 21:26
دکس ترید
دکس ترید
dex-trade
NEO / USDT
$ 38.13 37.98 USDT 364.89 K (0.21%) 209.40 K (1.9%)
73.520 K
135.881 K
08 آذر 1400 - 21:26
دیجی فینکس
دیجی فینکس
digifinex
NEO / ETH
$ 38.42 0.00862100 ETH 111.01 K (0.01%) 158.91 K (0.11%)
123.768 K
35.147 K
08 آذر 1400 - 21:28
دیجی فینکس
دیجی فینکس
digifinex
NEO / BTC
$ 38.58 0.00065600 BTC 149.60 K (0.02%) 462.30 K (0.32%)
278.548 K
183.751 K
08 آذر 1400 - 21:28
دیجی فینکس
دیجی فینکس
digifinex
NEO / USDT
$ 38.58 38.43 USDT 2.90 M (0.36%) 748.90 K (0.52%)
403.573 K
345.331 K
08 آذر 1400 - 21:28
زد بی
زد بی
zb-com
NEO / USDT
$ 37.83 37.68 USDT 71.29 K (0.01%) 48.15 K (0.99%)
47.998 K
155.084
08 آذر 1400 - 21:26
زد بی
زد بی
zb-com
NEO / QC
$ 375.45 237.18 QC 306.16 K (OUTLIER) 0.00 (OUTLIER)
-
-
07 مهر 1400 - 04:53
سی ای اکس
سی ای اکس
cex-io
NEO / USDT
$ 38.42 38.42 USDT 53.40 K (0.13%) 16.23 K (0.03%)
8.672 K
7.562 K
08 آذر 1400 - 21:26
سی ای اکس
سی ای اکس
cex-io
NEO / EUR
$ 37.91 33.58 EUR 2.15 K (0.01%) 746.82 (0%)
25.733
721.088
08 آذر 1400 - 21:26
سی ای اکس
سی ای اکس
cex-io
NEO / USDT
$ 37.40 37.26 USDT 2.98 K (0.01%) 38.29 (0%)
38.294
-
08 آذر 1400 - 21:26
سی ای اکس
سی ای اکس
cex-io
NEO / GBP
$ 37.41 28.04 GBP 2.58 K (0.01%) 26.41 (0%)
26.410
-
08 آذر 1400 - 21:26
سیتکس
سیتکس
citex
NEO / USDT
$ 57.96 57.88 USDT 69.36 M (20.13%) 27.70 (0.01%)
27.703
-
25 مرداد 1400 - 21:22
سیتکس
سیتکس
citex
NEO / BTC
$ 58.87 0.00126900 BTC 1.29 M (0.37%) 20.29 K (10.74%)
-
20.287 K
25 مرداد 1400 - 21:22
فینکس باکس
فینکس باکس
finexbox
NEO / BTC
$ 41.08 0.00069810 BTC 13.99 M (4.71%) 0.00 (0%)
-
-
08 آذر 1400 - 21:21
لیکه اکسچنج
لیکه اکسچنج
lykke-exchange
NEO / BTC
$ 22.97 0.00040000 BTC 3.00 (FEELESS) 0.00 (FEELESS)
-
-
19 مهر 1400 - 19:21
هوبی گلوبال
هوبی گلوبال
huobi-global
NEO / HUSD
$ 38.65 38.42 HUSD 3.35 K (0%) 18.50 K (0.02%)
16.480 K
2.021 K
08 آذر 1400 - 21:29
هوبی گلوبال
هوبی گلوبال
huobi-global
NEO / USDT
$ 38.58 38.42 USDT 2.15 M (0.05%) 124.97 K (0.11%)
71.206 K
53.764 K
08 آذر 1400 - 21:29
هوبی گلوبال
هوبی گلوبال
huobi-global
NEO / BTC
$ 38.38 0.00065400 BTC 276.05 K (0.01%) 101.54 K (0.09%)
62.355 K
39.183 K
08 آذر 1400 - 21:29
هوو
هوو
hoo-com
NEO / USDT
$ 38.47 38.32 USDT 259.33 K (0.35%) 89.36 K (1.52%)
28.504 K
60.857 K
08 آذر 1400 - 21:26
هیت بی تی سی
هیت بی تی سی
hitbtc
NEO / EURS
$ 44.26 39.59 EURS 16.00 (0%) 167.75 K (0.05%)
-
167.750 K
12 آبان 1400 - 22:49
هیت بی تی سی
هیت بی تی سی
hitbtc
NEO / BTC
$ 38.83 0.00066020 BTC 6.15 M (0.37%) 1.83 M (0.74%)
954.930 K
875.335 K
08 آذر 1400 - 21:28
هیت بی تی سی
هیت بی تی سی
hitbtc
NEO / TUSD
$ 48.53 48.50 TUSD 0.00 (0%) 214.80 K (0.07%)
154.135 K
60.663 K
24 آبان 1400 - 11:49
هیت بی تی سی
هیت بی تی سی
hitbtc
NEO / ETH
$ 38.73 0.00869130 ETH 1.62 K (0%) 799.29 K (0.32%)
427.122 K
372.165 K
08 آذر 1400 - 21:28
هیت بی تی سی
هیت بی تی سی
hitbtc
NEO / EOS
$ 38.07 9.72 EOS 1.00 (0%) 3.27 K (0%)
1.713 K
1.558 K
06 آذر 1400 - 06:14
هیت بی تی سی
هیت بی تی سی
hitbtc
NEO / USDT
$ 37.78 37.60 USDT 8.03 M (0.48%) 1.43 M (0.58%)
755.563 K
677.490 K
08 آذر 1400 - 21:28
وایت بیت
وایت بیت
whitebit
NEO / UAH
$ 39.11 1059.73 UAH 72.78 K (0.01%) 114.78 K (0.11%)
41.101 K
73.677 K
08 آذر 1400 - 21:29
وایت بیت
وایت بیت
whitebit
NEO / BTC
$ 38.39 0.00065400 BTC 27.06 K (0%) 150.88 K (0.14%)
87.586 K
63.297 K
08 آذر 1400 - 21:29
وایت بیت
وایت بیت
whitebit
NEO / USDT
$ 38.56 38.40 USDT 774.22 K (0.11%) 243.93 K (0.22%)
109.331 K
134.595 K
08 آذر 1400 - 21:29
وزیرکس
وزیرکس
wazirx
NEO / USDT
$ 38.22 38.07 USDT 4.88 K (0.01%) 2.86 K (0.15%)
1.325 K
1.533 K
08 آذر 1400 - 21:26
وین داکس
وین داکس
vindax
NEO / ETH
$ 37.62 0.00843000 ETH 205.57 K (0.27%) 0.00 (0%)
-
-
08 آذر 1400 - 21:26
پاریبو
پاریبو
paribu
NEO / TRY
$ 39.81 490.61 TRY 641.64 K (0.66%) 0.00 (0%)
-
-
08 آذر 1400 - 21:26
پروبیت
پروبیت
probit
NEO / USDT
$ 38.50 38.35 USDT 37.72 K (0.02%) 7.01 K (0.47%)
2.041 K
4.972 K
08 آذر 1400 - 21:26
پروبیت
پروبیت
probit
NEO / BTC
$ 38.51 0.00065500 BTC 44.57 K (0.02%) 473.70 (0.03%)
73.173
400.524
08 آذر 1400 - 21:26
پولونیکس
پولونیکس
poloniex
NEO / USDT
$ 38.67 38.50 USDT 29.03 K (0.02%) 12.74 K (0.09%)
6.533 K
6.202 K
08 آذر 1400 - 21:26
پولونیکس
پولونیکس
poloniex
NEO / TRX
$ 38.47 393.06 TRX 282.00 (0%) 758.70 (0.01%)
15.743
742.952
08 آذر 1400 - 21:26
پولونیکس
پولونیکس
poloniex
NEO / BTC
$ 38.41 0.00065368 BTC 1.24 K (0%) 3.62 K (0.03%)
2.793 K
825.187
08 آذر 1400 - 21:26
چنجلی پرو
چنجلی پرو
changelly-pro
NEO / ETH
$ 38.31 0.00859660 ETH 1.81 K (0%) 965.68 K (0.48%)
479.223 K
486.461 K
08 آذر 1400 - 21:28
چنجلی پرو
چنجلی پرو
changelly-pro
NEO / BTC
$ 38.46 0.00065410 BTC 6.90 M (0.27%) 1.92 M (0.95%)
1.092 M
830.510 K
08 آذر 1400 - 21:28
چنجلی پرو
چنجلی پرو
changelly-pro
NEO / USDT
$ 38.58 38.43 USDT 8.93 M (0.35%) 1.89 M (0.94%)
953.756 K
937.221 K
08 آذر 1400 - 21:28
چنجلی پرو
چنجلی پرو
changelly-pro
NEO / DAI
$ 43.87 43.84 DAI 6.00 (0%) 426.70 K (0.21%)
-
426.696 K
26 آبان 1400 - 15:47
کریپتو دات کام
کریپتو دات کام
crypto-com
NEO / BTC
$ 38.48 0.00065440 BTC 206.52 K (0%) 641.10 K (0.47%)
293.542 K
347.554 K
08 آذر 1400 - 21:26
کریپتو دات کام
کریپتو دات کام
crypto-com
NEO / CRO
$ 38.29 51.43 CRO 139.63 K (0%) 24.36 K (0.02%)
15.325 K
9.033 K
08 آذر 1400 - 21:26
کریپتو دات کام
کریپتو دات کام
crypto-com
NEO / USDT
$ 38.55 38.40 USDT 599.67 K (0.01%) 725.26 K (0.54%)
377.815 K
347.446 K
08 آذر 1400 - 21:26
کوکوین
کوکوین
kucoin
NEO / KCS
$ 38.43 1.51 KCS 55.20 K (0%) 15.52 K (0.02%)
14.608 K
909.584
08 آذر 1400 - 21:21
کوکوین
کوکوین
kucoin
NEO / USDT
$ 38.52 38.33 USDT 1.86 M (0.05%) 310.45 K (0.37%)
83.838 K
226.610 K
08 آذر 1400 - 21:21
کوکوین
کوکوین
kucoin
NEO / ETH
$ 38.36 0.00860200 ETH 82.01 K (0%) 75.88 K (0.09%)
31.468 K
44.415 K
08 آذر 1400 - 21:21
کوکوین
کوکوین
kucoin
NEO / BTC
$ 38.50 0.00065470 BTC 171.19 K (0%) 83.63 K (0.1%)
16.368 K
67.263 K
08 آذر 1400 - 21:21
کوین تایگر
کوین تایگر
cointiger
NEO / USDT
$ 38.53 38.38 USDT 169.47 K (0.03%) 1.23 M (3.71%)
712.020 K
514.625 K
08 آذر 1400 - 21:26
کوین دی سی اکس
کوین دی سی اکس
coindcx
NEO / BNB
$ 38.45 0.06100000 BNB 468.86 K (0.02%) 97.17 K (0.2%)
44.997 K
52.171 K
08 آذر 1400 - 21:21
کوینزو
کوینزو
coinzo
NEO / TRY
$ 45.89 413.08 TRY 0.00 (0%) 0.00 (0%)
-
-
21 مهر 1400 - 08:29
کوینزو
کوینزو
coinzo
NEO / BTC
$ 45.18 0.00081724 BTC 0.00 (0%) 0.00 (0%)
-
-
21 مهر 1400 - 09:28
کوینزو
کوینزو
coinzo
NEO / ETH
$ 46.07 0.01309800 ETH 0.00 (0%) 0.00 (0%)
-
-
21 مهر 1400 - 08:58
کوینکس
کوینکس
coinex
NEO / BTC
$ 38.46 0.00065356 BTC 8.66 K (0.01%) 25.44 K (0.18%)
14.572 K
10.866 K
08 آذر 1400 - 21:25
کوینکس
کوینکس
coinex
NEO / USDT
$ 38.63 38.41 USDT 62.52 K (0.05%) 45.81 K (0.32%)
24.487 K
21.327 K
08 آذر 1400 - 21:25
گیت دات آی او
گیت دات آی او
gate-io
NEO / BTC
$ 38.40 0.00065290 BTC 23.05 K (0%) 10.23 K (0.01%)
7.806 K
2.426 K
08 آذر 1400 - 21:26
گیت دات آی او
گیت دات آی او
gate-io
NEO / USDT
$ 38.54 38.39 USDT 978.29 K (0.06%) 81.69 K (0.05%)
78.045 K
3.643 K
08 آذر 1400 - 21:26
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی