نم / NEM

NEM
نرخ فعلی:: 0.181615 3.82
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.181615 3.82
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.181615 3.82
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۲۳:۵۳:۵۰

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.181615 23:53:50 - 0.01% 0.0069 3.82% 0.007 3.84% 0.007 -
0.181630 23:51:03 - 0.01% 0.0069 3.81% 0.0069 3.83% 0.007 -
0.181610 23:48:52 0.0001 0.06% 0.0069 3.83% 0.007 3.84% 0.007 -
0.181494 23:46:56 - 0.01% 0.0071 3.89% 0.0071 3.90% 0.0071 -
0.181476 23:44:00 - 0.02% 0.0071 3.90% 0.0071 3.91% 0.0072 -
0.181505 23:41:57 0.0001 0.05% 0.0071 3.89% 0.0071 3.90% 0.0071 -
0.181590 23:39:49 0.0001 0.04% 0.007 3.84% 0.007 3.85% 0.0071 -
0.181656 23:37:57 0.0001 0.07% 0.0069 3.80% 0.0069 3.81% 0.007 -
0.181789 23:34:57 0.0002 0.09% 0.0068 3.72% 0.0068 3.74% 0.0069 -
0.181623 23:32:12 0.0001 0.07% 0.0069 3.82% 0.007 3.83% 0.007 -
0.181504 23:28:50 0.0002 0.11% 0.0071 3.89% 0.0071 3.90% 0.0071 -
0.181313 23:26:52 - 0.02% 0.0072 4% 0.0073 4.01% 0.0073 -
0.181275 23:24:44 0.0001 0.05% 0.0073 4.02% 0.0073 4.03% 0.0074 -
0.181179 23:22:54 0.0002 0.13% 0.0074 4.07% 0.0074 4.08% 0.0075 -
0.180948 23:19:44 0.0001 0.08% 0.0076 4.21% 0.0076 4.22% 0.0077 -
0.180802 23:17:46 - 0.01% 0.0078 4.29% 0.0078 4.30% 0.0078 -
0.180822 23:15:57 0.0002 0.11% 0.0077 4.28% 0.0078 4.29% 0.0078 -
0.181026 23:13:46 0.0001 0.08% 0.0075 4.16% 0.0076 4.17% 0.0076 -
0.180879 23:11:53 0.0003 0.15% 0.0077 4.25% 0.0077 4.26% 0.0078 -
0.181145 23:09:00 0.0001 0.04% 0.0074 4.09% 0.0074 4.10% 0.0075 -
0.181071 23:05:59 0.0002 0.13% 0.0075 4.14% 0.0075 4.15% 0.0076 -
0.180841 23:03:10 0.0001 0.08% 0.0077 4.27% 0.0077 4.28% 0.0078 -
0.180698 22:59:16 0.0002 0.10% 0.0079 4.35% 0.0079 4.36% 0.0079 -
0.180878 22:57:29 0.0001 0.05% 0.0077 4.25% 0.0077 4.26% 0.0078 -
0.180963 22:55:20 0.0003 0.16% 0.0076 4.20% 0.0076 4.21% 0.0077 -
0.181255 22:53:21 0.0006 0.36% 0.0073 4.03% 0.0073 4.04% 0.0074 -
0.180607 22:50:54 0.0005 0.27% 0.008 4.40% 0.008 4.41% 0.008 -
0.181093 22:48:34 0.0007 0.40% 0.0075 4.12% 0.0075 4.13% 0.0075 -
0.181819 22:46:37 0.0001 0.06% 0.0067 3.71% 0.0068 3.72% 0.0068 -
0.181937 22:44:37 0.0002 0.09% 0.0066 3.64% 0.0066 3.65% 0.0067 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی