نزدا کوین

Nasdacoin
نرخ فعلی:: 0.005135 26.23
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.005135 26.23
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.005135 26.23
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نزدا کوین در روز جاری

۱۸:۱۱:۳۲
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.005135 18:11:32 - 0.14% 0.0013 26.23% 0.0013 26.23% 0.001 -
0.005142 18:06:04 - 0.35% 0.0013 26.06% 0.0013 26.06% 0.001 -
0.005124 17:50:41 - 0.21% 0.0014 26.50% 0.0014 26.50% 0.001 -
0.005135 17:35:38 - 0.14% 0.0013 26.23% 0.0013 26.23% 0.001 -
0.005128 17:29:21 - 0.08% 0.0014 26.40% 0.0014 26.40% 0.001 -
0.005132 17:20:42 - 0.14% 0.0014 26.31% 0.0014 26.31% 0.001 -
0.005125 17:11:37 0.0015 28.70% 0.0014 26.48% 0.0014 26.48% 0.001 -
0.006596 17:05:57 - 0.23% 0.0001 1.76% 0.0001 1.76% 0.0005 -
0.006611 16:50:34 - 0.14% 0.0001 1.99% 0.0001 1.99% 0.0005 -
0.006620 16:35:46 - 0.18% 0.0001 2.13% 0.0001 2.13% 0.0005 -
0.006608 16:29:35 0.001 17.06% 0.0001 1.94% 0.0001 1.94% 0.0005 -
0.005645 16:20:42 - 0.58% 0.0008 14.83% 0.0008 14.83% 0.0005 -
0.005678 16:11:37 - 0.14% 0.0008 14.16% 0.0008 14.16% 0.0005 -
0.005686 16:05:58 - 0.23% 0.0008 14% 0.0008 14% 0.0004 -
0.005673 15:50:39 - 0.37% 0.0008 14.26% 0.0008 14.26% 0.0005 -
0.005694 15:35:48 - 0.39% 0.0008 13.84% 0.0008 13.84% 0.0004 -
0.005672 15:29:02 - 0.16% 0.0008 14.28% 0.0008 14.28% 0.0005 -
0.005663 15:23:35 - 0.05% 0.0008 14.46% 0.0008 14.46% 0.0005 -
0.005660 15:11:43 - 0.12% 0.0008 14.52% 0.0008 14.52% 0.0005 -
0.005653 15:05:48 - 0.14% 0.0008 14.66% 0.0008 14.66% 0.0005 -
0.005661 14:50:55 - 0.66% 0.0008 14.50% 0.0008 14.50% 0.0005 -
0.005624 14:35:58 - 0.07% 0.0009 15.26% 0.0009 15.26% 0.0005 -
0.005620 14:29:35 - 0.21% 0.0009 15.34% 0.0009 15.34% 0.0005 -
0.005632 14:20:41 - 0.04% 0.0009 15.09% 0.0009 15.09% 0.0005 -
0.005630 14:11:36 - 0.20% 0.0009 15.13% 0.0009 15.13% 0.0005 -
0.005619 14:06:00 - 0.04% 0.0009 15.36% 0.0009 15.36% 0.0005 -
0.005621 13:50:04 - 0.02% 0.0009 15.32% 0.0009 15.32% 0.0005 -
0.005622 13:35:58 - 0.14% 0.0009 15.30% 0.0009 15.30% 0.0005 -
0.005614 13:29:35 - 0.37% 0.0009 15.46% 0.0009 15.46% 0.0005 -
0.005635 13:20:58 - 0.11% 0.0008 15.03% 0.0008 15.03% 0.0005 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی