ناپلئون ایکس

NaPoleonX
نرخ فعلی:: 0.180066 0.01
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.180066 0.01

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.180066 0.01

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات ناپلئون ایکس

در حال حاضر قیمت ناپلئون ایکس چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر ناپلئون ایکس 0.180066 دلار می باشد

قیمت ناپلئون ایکس روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت ناپلئون ایکس روز گذشته برابر با 0.180044 دلار بود

قیمت ناپلئون ایکس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت ناپلئون ایکس نسبت به روز گذشته 0 دلار افزایش یافت

نرخ بازگشایی قیمت ناپلئون ایکس در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای ناپلئون ایکس برابر با 0.180064 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ناپلئون ایکس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.180141 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای ناپلئون ایکس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.180034 دلار

قیمت ناپلئون ایکس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ناپلئون ایکس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 22 دی 1400  با رقم 0.18006 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0. درصدی یا 0.000006 دلار ناپلئون ایکس نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت ناپلئون ایکس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ناپلئون ایکس در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 28 آذر 1400  با رقم 0.180075 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.  درصدی یا 0.000009 دلار ناپلئون ایکس نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت ناپلئون ایکس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ناپلئون ایکس در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 27 مهر 1400  با رقم 0.160008 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 12.53 درصدی یا 0.020058 دلار ناپلئون ایکس نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت ناپلئون ایکس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ناپلئون ایکس در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 28 تیر 1400  با رقم 0.172033 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 4.66 درصدی یا 0.008033 دلار ناپلئون ایکس نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت ناپلئون ایکس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ناپلئون ایکس در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 30 دی 1399  با رقم 0.056245 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 220.14 درصدی یا 0.123821 دلار ناپلئون ایکس نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت ناپلئون ایکس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای ناپلئون ایکس برابر است با 0.564448 دلار که در تاریخ دوشنبه 3 اردیبهشت 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در ناپلئون ایکس چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ناپلئون ایکس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.01666 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید ناپلئون ایکس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 28 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به ناپلئون ایکس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0. درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در ناپلئون ایکس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 27 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به ناپلئون ایکس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 12.53 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در ناپلئون ایکس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 28 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به ناپلئون ایکس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  4.66 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در ناپلئون ایکس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 30 دی 1399 بخشی از سرمایه خود را به ناپلئون ایکس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 220.14 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ناپلئون ایکس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.88  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ناپلئون ایکس، 0. درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ناپلئون ایکس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.34 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ناپلئون ایکس، 0. درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ناپلئون ایکس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.19 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ناپلئون ایکس،  0. درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ناپلئون ایکس نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 10.82 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ناپلئون ایکس،  0. درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ناپلئون ایکس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 20.35 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ناپلئون ایکس،  0. درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ناپلئون ایکس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 10 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ناپلئون ایکس،  0. درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ناپلئون ایکس نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 23.64 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ناپلئون ایکس،  0. درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات ناپلئون ایکس

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین