Morpheus Labs

Morpheus Labs
نرخ فعلی:: 0.069926 4.83
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.069926 4.83
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.069926 4.83
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۳:۴۲:۵۹

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.069926
قیمت ریالی 16,500
بالاترین قیمت روز 0.073831
پایین ترین قیمت روز 0.069344
بیشترین مقدار نوسان روز -
درصد بیشترین نوسان روز -
نرخ بازگشایی بازار 0.073300
زمان ثبت آخرین نرخ ۰۳:۴۲:۵۹
نرخ روز گذشته 0.073300
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 4.83%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.0034
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
8,706,327 ریال
سکه
9,165,681 ریال
دلار
8,997,004 ریال
یورو
9,193,842 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0293 29.5598% 1400/02/20
یک ماه 0.0565 421.4972% 1399/03/04
شش ماه 0.0565 421.4972% 1399/03/04
یک سال 0.0616 736.7988% 1399/02/29
سه سال - - -
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.08
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.09
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.06
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.05
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.03
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.02
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 0.01

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.09
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.09
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.05
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.03
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.02
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 0.01
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 0.00

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 0.06 0.06 0.06 0.06 -
حمایت 2 (S2) 0.06 0.06 0.06 0.06 -
حمایت 1 (S1) 0.06 0.06 0.06 0.07 0.06
نقطه پیوت (PP) 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
مقاومت 1 (R1) 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
مقاومت 2 (R2) 0.07 0.07 0.07 0.07 -
مقاومت 3 (R3) 0.07 0.07 0.07 0.08 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/02/27 0.0783 0.0690 0.0832 0.0733 11.71% 0.0086
1400/02/26 0.0845 0.0818 0.0874 0.0818 34.24% 0.028
1400/02/22 0.0955 0.0901 0.1178 0.1098 15% 0.0143
1400/02/21 0.0985 0.0867 0.0985 0.0955 3.93% 0.0038
1400/02/20 0.0938 0.0924 0.1080 0.0993 4.79% 0.0045
1400/02/19 0.0978 0.0926 0.1059 0.0947 2.84% 0.0027
1400/02/18 0.1106 0.0938 0.1119 0.0974 14.18% 0.0138
1400/02/17 0.1093 0.1072 0.1112 0.1112 3.59% 0.004
1400/02/16 0.0994 0.0966 0.1164 0.1152 17.33% 0.017
1400/02/15 0.0959 0.0930 0.0996 0.0982 632.41% 0.0848
1399/03/4 0.0135 0.0134 0.0135 0.0134 61.68% 0.0051
1399/02/30 0.0083 0.0083 0.0083 0.0083 0.76% 0.0001
1399/02/29 0.0085 0.0083 0.0085 0.0084 11.57% 0.0009
1399/02/27 0.0078 0.0075 0.0078 0.0075 3.94% 0.0003
1399/02/26 0.0075 0.0075 0.0079 0.0078 4.53% 0.0003
1399/02/25 0.0073 0.0073 0.0074 0.0074 8.19% 0.0006
1399/02/24 0.0069 0.0069 0.0069 0.0069 3.60% 0.0002
1399/02/23 0.0071 0.0071 0.0071 0.0071 5.95% 0.0004
1399/02/22 0.0065 0.0065 0.0068 0.0067 13.98% 0.0008
1399/02/21 0.0063 0.0058 0.0063 0.0059 4.14% 0.0002
1399/02/20 0.0063 0.0061 0.0063 0.0061 2.93% 0.0002
1399/02/19 0.0066 0.0063 0.0066 0.0063 3.53% 0.0002
1399/02/18 0.0064 0.0061 0.0066 0.0066 11.06% 0.0007
1399/02/17 0.0048 0.0048 0.0059 0.0059 23.29% 0.0011
1399/02/16 0.0050 0.0047 0.0050 0.0048 23.29% 0.0011
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
0.069926 03:42:59 0.0006 0.84% 0.0034 4.83%
0.069344 03:41:00 0.0002 0.30% 0.004 5.70%
0.069554 03:23:55 - 0.01% 0.0037 5.39%
0.069549 03:21:03 0.0012 1.73% 0.0038 5.39%
0.070755 03:03:15 0.0001 0.11% 0.0025 3.60%
0.070675 03:01:37 0.0006 0.87% 0.0026 3.71%
0.071290 02:48:55 0.0008 1.07% 0.002 2.82%
0.070535 02:40:59 0.0009 1.26% 0.0028 3.92%
0.071424 02:20:51 0.001 1.36% 0.0019 2.63%
0.072393 02:01:59 0.0012 1.66% 0.0009 1.25%
0.073597 01:43:07 0.0001 0.10% 0.0003 0.41%
0.073668 01:41:08 0.0002 0.22% 0.0004 0.50%
0.073831 01:24:49 0.0009 1.23% 0.0005 0.72%
0.072931 01:22:14 0.0005 0.63% 0.0004 0.51%
0.072474 01:04:06 0.0007 1.03% 0.0008 1.14%
0.073218 01:01:56 0.0011 1.45% 0.0001 0.11%
0.072168 00:46:01 - - 0.0011 1.57%
0.072167 00:42:24 0.0001 0.10% 0.0011 1.57%
0.072098 00:31:47 0.0002 0.25% 0.0012 1.67%
0.071915 00:22:42 0.0014 1.93% 0.0014 1.93%
0.073300 00:16:36 - - - -
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی