مادرنا توکنایزد استاک اف تی ایکس

Moderna tokenized stock FTX
نرخ فعلی:: 151.36 2.8
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 151.36 2.8

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 151.36 2.8

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات مادرنا توکنایزد استاک اف تی ایکس

در حال حاضر قیمت مادرنا توکنایزد استاک اف تی ایکس چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر مادرنا توکنایزد استاک اف تی ایکس 151.36 دلار می باشد

قیمت مادرنا توکنایزد استاک اف تی ایکس روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت مادرنا توکنایزد استاک اف تی ایکس روز گذشته برابر با 156.93 دلار بود

قیمت مادرنا توکنایزد استاک اف تی ایکس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت مادرنا توکنایزد استاک اف تی ایکس نسبت به روز گذشته 5.57 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت مادرنا توکنایزد استاک اف تی ایکس در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای مادرنا توکنایزد استاک اف تی ایکس برابر با 153.28 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای مادرنا توکنایزد استاک اف تی ایکس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

153.28 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای مادرنا توکنایزد استاک اف تی ایکس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

151.06 دلار

قیمت مادرنا توکنایزد استاک اف تی ایکس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر مادرنا توکنایزد استاک اف تی ایکس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 30 دی 1400  با رقم 170.51 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 11.23 درصدی یا 19.15 دلار مادرنا توکنایزد استاک اف تی ایکس نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت مادرنا توکنایزد استاک اف تی ایکس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر مادرنا توکنایزد استاک اف تی ایکس در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 6 دی 1400  با رقم 247.19 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 38.76  درصدی یا 95.83 دلار مادرنا توکنایزد استاک اف تی ایکس نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت مادرنا توکنایزد استاک اف تی ایکس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر مادرنا توکنایزد استاک اف تی ایکس در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 5 آبان 1400  با رقم 345.958218 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 56.24 درصدی یا 194.598218 دلار مادرنا توکنایزد استاک اف تی ایکس نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت مادرنا توکنایزد استاک اف تی ایکس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر مادرنا توکنایزد استاک اف تی ایکس در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 5 مرداد 1400  با رقم 335.3 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 54.85 درصدی یا 183.94 دلار مادرنا توکنایزد استاک اف تی ایکس نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت مادرنا توکنایزد استاک اف تی ایکس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر مادرنا توکنایزد استاک اف تی ایکس در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 8 بهمن 1399  با رقم 152.65 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.84 درصدی یا 1.29 دلار مادرنا توکنایزد استاک اف تی ایکس نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت مادرنا توکنایزد استاک اف تی ایکس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای مادرنا توکنایزد استاک اف تی ایکس برابر است با 486 دلار که در تاریخ سه شنبه 19 مرداد 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در مادرنا توکنایزد استاک اف تی ایکس چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به مادرنا توکنایزد استاک اف تی ایکس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 5.216225 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید مادرنا توکنایزد استاک اف تی ایکس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 6 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به مادرنا توکنایزد استاک اف تی ایکس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 38.76 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در مادرنا توکنایزد استاک اف تی ایکس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 5 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به مادرنا توکنایزد استاک اف تی ایکس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 56.24 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در مادرنا توکنایزد استاک اف تی ایکس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 5 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به مادرنا توکنایزد استاک اف تی ایکس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  54.85 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در مادرنا توکنایزد استاک اف تی ایکس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 8 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به مادرنا توکنایزد استاک اف تی ایکس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.84 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در مادرنا توکنایزد استاک اف تی ایکس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.31  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مادرنا توکنایزد استاک اف تی ایکس، 38.76 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در مادرنا توکنایزد استاک اف تی ایکس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 6.1 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مادرنا توکنایزد استاک اف تی ایکس، 38.76 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در مادرنا توکنایزد استاک اف تی ایکس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.36 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مادرنا توکنایزد استاک اف تی ایکس،  38.76 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در مادرنا توکنایزد استاک اف تی ایکس نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 27.09 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مادرنا توکنایزد استاک اف تی ایکس،  38.76 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در مادرنا توکنایزد استاک اف تی ایکس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 39.46 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مادرنا توکنایزد استاک اف تی ایکس،  38.76 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در مادرنا توکنایزد استاک اف تی ایکس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 44.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مادرنا توکنایزد استاک اف تی ایکس،  38.76 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در مادرنا توکنایزد استاک اف تی ایکس نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 52.69 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مادرنا توکنایزد استاک اف تی ایکس،  38.76 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات مادرنا توکنایزد استاک اف تی ایکس

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین