میتریل

Mithril
نرخ فعلی:: 0.083393 7.47
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.083393 7.47

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.083393 7.47

واحد پولی : دلار

کشور : جهانی

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

میتریل در روز جاری

۰۸:۰۱:۳۶
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.083393 08:01:36 0.0002 0.23% 0.0062 7.47% 0.0062 7.49% 0.0118 -
0.083585 07:55:43 0.0002 0.26% 0.006 7.22% 0.0061 7.24% 0.0116 -
0.083366 07:50:54 0.0005 0.66% 0.0063 7.50% 0.0063 7.52% 0.0118 -
0.082820 07:45:38 0.0003 0.35% 0.0068 8.21% 0.0068 8.23% 0.0124 -
0.082530 07:35:53 0.0012 1.41% 0.0071 8.59% 0.0071 8.61% 0.0127 -
0.083691 07:30:57 0.0001 0.07% 0.0059 7.09% 0.0059 7.10% 0.0115 -
0.083635 07:25:42 0.0004 0.45% 0.006 7.16% 0.006 7.17% 0.0116 -
0.083261 07:20:52 0.0002 0.26% 0.0064 7.64% 0.0064 7.66% 0.012 -
0.083047 07:15:50 0.0001 0.07% 0.0066 7.92% 0.0066 7.93% 0.0122 -
0.083104 07:10:44 - 0.05% 0.0065 7.84% 0.0065 7.86% 0.0121 -
0.083147 07:05:47 0.0003 0.37% 0.0065 7.79% 0.0065 7.80% 0.0121 -
0.083452 07:01:23 0.0007 0.85% 0.0062 7.39% 0.0062 7.41% 0.0118 -
0.084162 06:55:39 0.0001 0.16% 0.0055 6.49% 0.0055 6.50% 0.0111 -
0.084293 06:45:44 0.0006 0.65% 0.0053 6.32% 0.0053 6.34% 0.0109 -
0.084844 06:40:41 0.001 1.23% 0.0048 5.63% 0.0048 5.65% 0.0104 -
0.085891 06:38:23 0.0001 0.12% 0.0037 4.34% 0.0037 4.36% 0.0093 -
0.085784 06:25:44 0.0001 0.13% 0.0038 4.47% 0.0039 4.49% 0.0094 -
0.085894 06:15:46 0.0003 0.33% 0.0037 4.34% 0.0037 4.36% 0.0093 -
0.085611 06:10:46 0.0003 0.39% 0.004 4.69% 0.004 4.70% 0.0096 -
0.085282 06:05:48 - 0.05% 0.0043 5.09% 0.0044 5.10% 0.0099 -
0.085327 06:01:28 0.0001 0.08% 0.0043 5.03% 0.0043 5.05% 0.0099 -
0.085399 05:55:38 0.0002 0.20% 0.0042 4.95% 0.0042 4.96% 0.0098 -
0.085567 05:50:48 0.0001 0.10% 0.0041 4.74% 0.0041 4.75% 0.0096 -
0.085479 05:45:38 0.0004 0.45% 0.0041 4.85% 0.0042 4.86% 0.0097 -
0.085864 05:40:46 0.0002 0.18% 0.0038 4.38% 0.0038 4.39% 0.0094 -
0.086020 05:35:57 0.0003 0.31% 0.0036 4.19% 0.0036 4.20% 0.0092 -
0.085751 05:33:17 0.0001 0.14% 0.0039 4.51% 0.0039 4.53% 0.0095 -
0.085874 05:25:40 0.0004 0.46% 0.0037 4.36% 0.0038 4.38% 0.0093 -
0.086266 05:20:54 0.0001 0.10% 0.0034 3.89% 0.0034 3.91% 0.0089 -
0.086184 05:15:43 0.0002 0.18% 0.0034 3.99% 0.0035 4% 0.009 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی