مایندز

Minds
نرخ فعلی:: 2.49 16.36
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 2.49 16.36

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 2.49 16.36

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات مایندز

در حال حاضر قیمت مایندز چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر مایندز 2.49 دلار می باشد

قیمت مایندز روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت مایندز روز گذشته برابر با 2.14 دلار بود

قیمت مایندز نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت مایندز نسبت به روز گذشته 0.35 دلار افزایش یافت

نرخ بازگشایی قیمت مایندز در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای مایندز برابر با 2.13 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای مایندز به ثبت رسید چقدر بوده است؟

2.54 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای مایندز به ثبت رسید چقدر بوده است؟

2.11 دلار

قیمت مایندز نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر مایندز در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 30 دی 1400  با رقم 2.97 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 16.16 درصدی یا 0.48 دلار مایندز نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت مایندز نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر مایندز در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 6 دی 1400  با رقم 2.68 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 7.08  درصدی یا 0.19 دلار مایندز نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت مایندز نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر مایندز در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 5 آبان 1400  با رقم 1.99487 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 24.82 درصدی یا 0.49513 دلار مایندز نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت مایندز نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر مایندز در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 5 مرداد 1400  با رقم 0.839397 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 196.64 درصدی یا 1.650603 دلار مایندز نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت مایندز نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر مایندز در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 14 اسفند 1399  با رقم 0.481136 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 417.52 درصدی یا 2.008864 دلار مایندز نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت مایندز تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای مایندز برابر است با 3.58 دلار که در تاریخ پنجشنبه 25 آذر 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در مایندز چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به مایندز تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.382488 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید مایندز چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 6 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به مایندز تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 7.08 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در مایندز چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 5 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به مایندز، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 24.82 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در مایندز چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 5 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به مایندز تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  196.64 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در مایندز چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 14 اسفند 1399 بخشی از سرمایه خود را به مایندز، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 417.52 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در مایندز نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.31  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مایندز، 7.08 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در مایندز نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.59 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مایندز، 7.08 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در مایندز نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مایندز،  7.08 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در مایندز نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 26.36 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مایندز،  7.08 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در مایندز نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 36.63 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مایندز،  7.08 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در مایندز نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 42.1 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مایندز،  7.08 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در مایندز نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 50.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مایندز،  7.08 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات مایندز

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین