مایکرو مینز

Micromines
نرخ فعلی:: 0.000004 33.33
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.000004 33.33
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.000004 33.33
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

مایکرو مینز در روز جاری

۱۲:۲۹:۲۲
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.000004 12:29:22 - 33.33% - 33.33% - - - -
0.000003 08:23:13 - 33.33% - - - 33.33% - -
0.000004 08:11:19 - 33.33% - 33.33% - - - -
0.000003 04:22:59 - 33.33% - - - 33.33% - -
0.000004 04:10:57 - 33.33% - 33.33% - - - -
0.000003 03:06:00 - 33.33% - - - 33.33% - -
0.000004 02:50:34 - - - 33.33% - - - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی