مترونوم

Metronome
نرخ فعلی:: 5.22 1.75
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 5.22 1.75

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 5.22 1.75

واحد پولی : دلار

کشور : جهانی

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد مترونوم

۱۸:۱۶:۰۵
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
مترونوم 0.12 0.04 0.6910 1.5077 4.1256 4.4139

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.78 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 14.94%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 6 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.78 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 14.94%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.22 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.4%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.22 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 30.5%

نقشه پراکنش جغرافیایی مترونوم

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی